Siła nierezydentów: dlaczego cudzoziemcy pozbyć się długu publicznego i czym to grozi rubla

0
73


Zdjęcia Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Sprzedaż przez nierezydentów NFZ wyniosły $6 mld euro w II kwartale: tak wyjście szeregowe z rosyjskiego długu publicznego nastąpił po raz pierwszy od 2017 roku. Niż taka wyprzedaż sie okaze dla kursu rubla?

Odpływ i dopływy kapitału w gospodarkę rosyjską — to jest coś, nad czym czuwają nawet te osoby, które według rodzaju działalności są dalekie od rynków finansowych. I taki interes jest jasne: w historii współczesnej Rosji ruch kapitału w dużej mierze ustalał kurs rubla, który, z kolei, jest jednym z kluczowych czynników wpływających na nasze codzienne życie. Wystarczy spojrzeć na wykres napływu i odpływu kapitału, aby upewnić się w tym: w latach 2006-2007 nastąpił duży napływ kapitału i szło umocnienie rubla, a w latach 2008-2009 i w latach 2014-2015, wręcz przeciwnie, nastąpił dramatyczny odpływ kapitału i wystąpił znaczny spadek kursu rubla.

Jeśli przez długie lata rozmawialiśmy o wpływie rosnących/spadających cen ropy i dopływach/оттоках inwestycji zagranicznych jako głównych “sterownikach” kursu rubla, to po kryzysie 2014 roku i wprowadzenia sankcji, pozornie, kurs powinien być tylko i spadki na rynku ropy. Nie jest to jednak tak: jest jeszcze jeden ważny rynek — NFZ, na którym obecność kapitału zagranicznego dość znacznie, i w konsekwencji, parafia i pielęgnacja tych pieniędzy znacznie wpływa na kurs waluty krajowej.

Na wykresie widać, że okresy stale rosnącego udziału nierezydentów na rynku NFZ pokrywają się z okresami dość stabilne pln (2012-2013, 2016-2017) i “opieka nierezydentów” pokrywa się z osłabieniem rubla (2014-2015 i II kwartał 2018 roku).

Co się dzieje teraz na rynku długu publicznego, jak “niebezpieczny” odpływ środków cudzoziemców i gdzie może to kurs rubla?

Jak w wielu innych przypadkach, jaka powstała sytuacja jest w dużej mierze “sprawą naszych własnych rąk”.

Jeszcze pod koniec 2011 roku, kiedy to została uchwalona ustawa O centralnym depozycie”, razem z nim został także przyjęty przez tak zwane prawo-towarzysz, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2012 r., który zezwolił na otwieranie rachunków zagranicznych депозитариям w naszym centralnym depozycie, i w dużej mierze wzrost udziału nierezydentów w 2012 roku jest “wyjściem” papierów wartościowych należących do cudzoziemców, z federacji systemu rachunkowości i tłumaczeniem tych dokumentów, przechowywanie w Euroclear i przez clearstream.

Następnym razem inwestorów zagranicznych na rynek rosyjskiego długu publicznego pokrywa się z przejściem do płynnego kursu rubla i przejściem do polityki inflacji strategię bezpośredniego celu (2015-2018). Atrakcyjność rosyjskich NFZ była związana z wysokich stóp procentowych ustalonych przez Bank Rosji, która rozpoczęła się w 2016 roku stabilizacji rubla rosyjskiego, odblaskowe rozpoczęte przywracanie rynku ropy. Cudzoziemcy mogli zwiększenia ilości inwestycji w NFZ do poziomu około 2,5 bln rubli w 2018 roku w porównaniu z 1 bln rubli, a w 2016 roku.

Pytanie początku odpływu wszystko było tylko kwestią czasu. Albo zakładu w Rosji spadną do “непривлекательного” poziomu, albo zakłady w USA wzrosną na tyle, albo sankcje wydają się dość zagrażające — jeden z tych czynników lub ich skupisko miały wywołać “wyjście” zagranicznych inwestorów z NFZ, a w konsekwencji osłabienie rubla.

W końcu to się stało w drugim kwartale 2018 roku. Spread NFZ do zakładu FED zmniejszył, pierwotny “falstart” sankcji przeciwko NFZ (kiedy było zrobione stosowne oświadczenie ministra finansów USA Stephena Мнучина) jednak zmienił się oczekiwań, że sankcje mogą być wprowadzone: Rosja czy wycofał pieniądze z amerykańskich obligacji, to czy prychnęła papieru w inne miejsce — w każdym razie carry trade na rosyjskie NFZ, chyba, podszedł do zakończenia.

Powstaje pytanie: czy to jest niebezpieczne? Sądząc po małej reakcji kursu (5-7% za trzy miesiące) i nadmiernej płynności w rosyjskim systemie bankowym w wysokości objętościowo wszystkie załączniki cudzoziemców w NFZ (2 bln rubli), żadnych kataklizmów ani na rynku długu publicznego, ani na rynku rubla nie należy się spodziewać.

A co do odpływu kapitału, to on ma techniczny charakter i w dużej mierze kształtuje się samymi polskimi eksporterami, które czerpią znaczną waluty przychodów pochodzących od cen ropy (nadwyżka rachunku bieżącego w pierwszej połowie 2018 roku przekroczyła $53 mld), a nie całą jej osiedlają się do domu.