“Uczyć się zarabiać: uniwersytety między nauką i biznesem”

0
298

Nowoczesny uniwersytet musi być w stanie nie tylko dobrze kształcić studentów, ale i zapewnić sobie kosztem własnych kompetencji

Życie jest szybkie, proces akumulacji wiedzy powolny. Stąd główny konflikt między podstawowej i stosowanej nauką w szkołach. Firmom dziś potrzebne są szybkie stosowane technologie, które bez fundamentalnej opracowania pojawić się nie mogą. A podstawowa nauka, która nie ma wyraźnej wynik, dziś jest bardzo droga, i nie jest jasne, kto za nią w stanie zapłacić.

Fundament dla innowacji

Dziś firmy mają porzucić własne R&D centres i wychodzić na otwarty rynek. I nawet te z nich, które нарабатывают w ramach swoich R&D wielu własności intelektualnej, w obliczu jej redundancji i zaczynają sprzedawać swoje pomysły. Rozwija się ideologia otwartych innowacji i zwiększa potrzebę współpracy z uczelniami i placówkami naukowymi.