Varför kan du inte logga ut från Facebook? (Och hur man fixar det)

0
14

Har du problem med att logga ut från Facebook på din telefon? Det kan vara ett tekniskt problem, Facebooks servrar kan vara nere eller av flera andra skäl. Här är några sätt att komma runt det här problemet i Facebook-appen på din Apple iPhone (iOS) eller Android-telefon.

Några andra anledningar till att du inte kan logga ut från ditt konto är att din Facebook-apps cache är skadad, själva appen är skadad, telefonens operativsystem har ett mindre fel och mer.

Innehållsförteckning

  Kontrollera om din internetanslutning är felaktig

  En anledning till att du inte kan logga ut från ditt Facebook-konto är att telefonens internetanslutning inte fungerar. Facebook behöver tillgång till internet för att logga ut från ditt konto, och en inaktiv anslutning förhindrar att det händer.

  Du kan kontrollera om din anslutning är felaktig genom att öppna en webbläsare och starta en webbplats. Om din webbplats inte startar har din internetanslutning problem. Försök i så fall att lösa dina internetproblem genom att starta om din router eller kontakta din internetleverantör (ISP).

  Kontrollera om Facebook är nere

  < p>Om din internetanslutning fungerar är nästa punkt att kontrollera om Facebooks servrar är nere. Företagets servrar kan ha ett avbrott, vilket gör alla tjänster oanvändbara.

  Du kan kontrollera om Facebook är nere genom att besöka Facebook-sidan på Downdetector-webbplatsen. Den här webbplatsen kommer att berätta om Facebook har några problem. Om plattformen verkligen är nere, vänta tills företaget åtgärdat problemet.

  Rensa din Facebook-appcache

  En annan anledning till att Facebook misslyckas med att logga ut dig från ditt konto är att appens cachefiler är skadade. Sådana skadade filer kan orsaka slumpmässiga problem i din app. Lyckligtvis är det enkelt att åtgärda problemet i det här fallet, eftersom allt du behöver göra är att rensa appens cache.

  Du förlorar inte din kontodata när du gör det, och appen kommer att bygga om denna cache. . Observera att du bara kan rensa appens cache på Android; iPhone tillåter dig inte att göra det.

  1. Litta upp Facebook-appen i applådan eller på startskärmen.
  2. Tryck och håll kvar på appen och välj Appinfo.
  3. Välj Lagringsanvändning på följande skärm.
  4. Välj Rensa cache för att radera appens cachefiler.
   >

  1. Starta Facebook-appen och försök logga ut från din konto.

  Återställ din Facebook-appuppdatering

  Om du började stöta på ett utloggningsproblem efter att ha uppdaterat Facebook-appen, kan din appuppdatering vara felaktig. Sådana uppdateringar orsakar olika problem i din app.

  I det här fallet kan du återställa din appuppdatering för att eventuellt lösa problemet. Observera att du bara kan nedgradera appar på Android; du kan inte avinstallera appuppdateringar på en iPhone.

  1. Tryck och håll kvar på Facebook i applådan eller på startskärmen och välj Appinfo.
  2. < li>Välj de tre prickarna i det övre högra hörnet och välj Avinstallera uppdateringar.

  3. Välj OK i uppmaningen för att börja ta bort appuppdateringen.
  4. Starta din nedgraderade app och se om du kan logga ut från ditt konto.

  Uppdatera Facebook på din iPhone eller Android-telefon

  Om din Facebook-app är föråldrad kan det vara anledningen till att du inte kan logga ut från ditt konto i appen. Föråldrade appversioner är kända för att orsaka problem, och detta kan vara fallet med din app.

  I det här fallet uppdaterar du din app till den senaste versionen så kommer problemet att åtgärdas.

  Uppdatera Facebook på Android

  1. Öppna Google Play Butik på din telefon.
  2. Hitta Facebook i butiken.
  3. Välj Uppdatera bredvid Facebook för att uppdatera appen.
 • Starta App Store på din telefon.
 • Välj fliken Uppdateringar i det nedre fältet.
 • Välj Uppdatera bredvid Facebook på listan.
 • < /ol>

  Starta om din iPhone eller Android-enhet

  Om problemet med att logga ut på Facebook kvarstår kan det hända att det uppstår ett problem med din mobiltelefons operativsystem. I det här fallet kan du försöka lösa dessa mindre systemfel genom att starta om telefonen. Om du gör det stänger du av och slår på alla dina telefonfunktioner, vilket möjligen åtgärdar problemet.

  Starta om en Android-telefon

  1. Tryck och håll ned strömknappen på din telefon.
  2. Välj Starta om i den öppna menyn.
  1. Starta Facebook när telefonen startar om.

  Starta om en iPhone

  1. Tryck och håll ned Volym upp + sida eller volym ned + sida på din telefon.
  2. Dra reglaget för att stänga av telefonen.
  1. Sätt på telefonen genom att trycka på och hålla ned sidoknappen.
  2. Öppna Facebook-appen.

  Avinstallera och installera om Facebook på din smartphone

  Om du fortfarande inte kan logga ut från ditt konto på Facebook kan din app kärnfiler vara skadade. Sådan filskada kan göra att olika appfunktioner inte fungerar. I det här fallet är din enda lösning att ta bort och installera om appen på din telefon.

  Installera om Facebook på Android

  1. Knacka och håll kvar på Facebook i applådan och välj Avinstallera.
  1. Välj Avinstallera i prompten.
  2. Öppna Google Play Butik, hitta Facebook och välj Installera.

  Installera om Facebook på iPhone

  1. Tryck och håll kvar på Facebook på telefonens startskärm.
  2. Välj Ta bort app > Ta bort appen i menyn.
  3. Starta App Store, hitta Facebook och tryck på nedladdningsikonen.

  Använd Facebooks skrivbordswebbplats att logga ut från ditt konto på din telefon

  Ett sätt att logga ut från ditt konto på din telefon är genom att besöka Facebooks skrivbordswebbplats och använda alternativet för fjärrutloggning. Det här alternativet låter dig logga ut från alla sessioner på alla dina enheter.

  1. Starta en webbläsare på skrivbordet, öppna webbplatsen Facebook Accounts Center och logga in på ditt konto om du inte redan har gjort det.
  2. Välj Lösenord och säkerhet i webbplatsens vänstra sidofält.
  3. < li>Välj Var du är inloggad i den högra rutan.

  4. Välj den telefon där du vill logga ut från ditt konto.
  5. Välj Logga ut på följande sida.< /li>

  Du' är nu utloggad från ditt Facebook-konto på din valda telefon.

  Lös utloggningsproblemet från Facebook för att logga ut från ditt konto framgångsrikt

  Facebooks utloggningsfel hindrar dig från att ta bort ditt konto i appen på din telefon. Om det här problemet inte åtgärdas även efter flera försök att logga ut från ditt konto, använd metoderna som beskrivs ovan. Dessa metoder fixar de underliggande föremålen som kan orsaka ditt problem, vilket gör att du kan ta bort ditt konto från den här sociala medieappen.