Odisha togtragedie: Vedlikehold utenfor sporet, nedgang i midler, 3 av 4 store togulykker på 4 år på grunn av avsporing

0
48

Nesten tre av fire av 217 «følgeulykker tog» over hele landet mellom 2017-18 og 2020-21 var forårsaket av avsporinger, ifølge en revisjonsrapport fra kontrolløren og generalrevisoren i India (CAG).

Rapporten – Performance Audit on Derailment in Indian Railways – ble lagt fram i parlamentet i desember 2022. Den viser at hovedfaktoren som var ansvarlig for avsporinger var relatert til «vedlikehold av spor».

p>

Den uttalte at tildelingen av midler til sporfornyelsesarbeid gikk ned i løpet av årene, og selv disse midlene var ikke “fullt ut” utnyttet”.

Rapporten viser at av 217 «følgeulykker» skyldtes 163 avsporinger, som er rundt 75 prosent av de totale følgeulykkene. Deretter fulgte ulykker på grunn av brann i tog (20), ulykker ved ubemannede planoverganger (13), kollisjoner (11), ulykker ved bemannet planovergang (8), og diverse (2).

Rapporten sier at Jernbanestyret klassifiserer togulykker i to kategorier: Følgetogulykker' og 'Andre togulykker'. Førstnevnte inkluderer togulykker med alvorlige konsekvenser i form av enten én, eller mange, eller alle av: (a) tap av menneskeliv, (b) personskade, (c) tap av jernbaneeiendom og (d) avbrudd i jernbanen trafikk.

Alle andre ulykker som ikke dekkes under følgetogulykker kommer inn under «Andre togulykker».

«I kategorien «Andre togulykker» har det skjedd 1 800 ulykker [i perioden som er undersøkt]. Avsporingene utgjør 68 prosent (1 229 avsporinger),» heter det i rapporten. “Av 2017 følgeulykker og ikke-følgeulykker (1800 + 217) var ulykkene på grunn av avsporinger 1392 (69 prosent) i løpet av 2017-18 til 2020-21.”

Annonse

Rapporten uttalte at siden «maksimal ulykker» ble rapportert i kategorien avsporinger, forble tilsynets fokus «på ulykker på grunn av avsporinger».

1/12Redningsaksjon i gang etter en ulykke som involverte Coromandel Express, Bengaluru-Howrah Express og et godstog, i Balasore-distriktet, lørdag 3. juni 2023. (PTI)2/12Minst 238 personer har blitt drept og over 900 skadet (Foto: Reuters)3/12Redningsteam søker etter vraket av togene under en redningsaksjon etter trippeltogulykken, i Balasore-distriktet. (Express Photo by Partha Paul)4/12Ulykken fant sted klokken 07.00 i går da et passasjertog traff de avsporede bussene til et annet tog etterfulgt av en kollisjon med et godstog som forårsaket en kollisjon av flere trenere. (Express Photo by Partha Paul)5/12Jernbaneminister Ashwini Vaishav besøkte ulykkesstedet og tok oversikt over situasjonen (Foto :PTI)6/12Bilder fra ulykkesstedet viste knuste togvogner revet opp og vridd togskinner. (Express Photo by Partha Paul)7/12NDRF-personell utfører redningsarbeid (PTI Photo) 8/12Folk, som ble skadet i togkollisjon, ligger i en sykehuskorridor i Balasore-distriktet i den østlige delstaten Odisha, India, 3. juni 2023. REUTERS9/12Odishas sjefsminister Naveen Patnaik møter en skadet på et sykehus i Balasore (PTI)10/12En tjenestemann gir en demonstrasjon om togulykken i Odisha mens statsminister Narendra Modi leder et møte for å gjøre status over situasjonen etter uhellet, i New Delhi, lørdag 3. juni 2023. (PTI Photo) 11/12Statsminister Narendra Modi tar oversikt over situasjonen på ulykkesstedet i Balasore-distriktet, lørdag 3. juni 2023. Unions jernbaneminister Ashwini Vaishnaw er også sett. (PTI-bilde) 12/12Nødtelefonnummeret er utgitt av Odisha-regjeringen (Foto : PTI)

Rapporten uttalte: “Analyse av 1129 'Forespørselsrapporter' (81 prosent) av 1392 avsporingsulykker i 16 ZRs [Zonal Railways] og 32 divisjoner avslørte at de totale skadene/tapet av eiendeler ble rapportert til Rs 33,67 crore i de utvalgte tilfellene av avsporinger.”

Revisjonen “avslørte også 23 faktorer som var ansvarlige for avsporinger i de utvalgte 1129 tilfellene/ulykkene over 16 ZR… Av 23 faktorer var hovedfaktoren som var ansvarlig for avsporing knyttet til “vedlikehold av spor” (167 tilfeller), etterfulgt av “avvik av sporparametere utover tillatte grenser” (149 tilfeller) og “dårlig kjøring/for høy hastighet” (144 tilfeller) ).»

Annonse

CAG analyserte også ytelsen til Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK). RRSK ble opprettet i 2017-18 med et korpus på Rs 1 lakh crore over en periode på fem år med et årlig utlegg på Rs 20 000 crore – Rs 15 000 crore fra brutto budsjettstøtte og Rs 5 000 crore fra jernbanens interne ressurser. Revisjonen bemerket at brutto budsjettstøtte på 15 000 crore Rs hadde blitt bidratt, men den faktiske genereringen av interne ressurser til jernbaner for finansiering av de resterende 5 000 crore Rs per år til RRSK falt under målet i løpet av disse fire årene, bemerket rapporten.< /p>

“Derfor hadde kort distribusjon av midler fra jernbaner fra interne ressurser til en verdi av 15 775 crore Rs (78,88 prosent) av den totale andelen på Rs 20 000 crore beseiret hovedmålet med å opprette RRSK for å støtte absolutt sikkerhet i jernbaner,” sto det.

Les også

Broen over Ganga 'kollapser', Bihar sier planlagt riving

'PM Modis bil krasjet som han ser i bakspeilet': Rahul Gandhi i USA

Amit Shah møter et team av brytere, de ber om tidlig belastningsskjema

Odisha togtragedie Live-oppdateringer: Jernbaner bestiller landsdekkende sikkerhetskjøring… Express Explained | Hvordan skjedde Odisha-togulykken? Dette er hva vi vet så langt

Rapporten fremhevet at tildelingen av midler til sporfornyelsesarbeid gikk ned fra Rs 9,607,65 crore (2018-19) til Rs 7,417 crore i 2019-20. Midlene som ble bevilget til sporfornyelsesarbeid ble heller ikke utnyttet fullt ut, heter det. “Av 1127 avsporinger i løpet av 2017-21, var 289 avsporinger (26 prosent) knyttet til sporfornyelser.”

© The Indian Express (P) Ltd