Dit citaat betekent: gezegd door Martin Luther King Jr.: 'Overal onrecht vormt overal een bedreiging voor gerechtigheid'

0
41

Het citaat “Onrecht waar dan ook is een bedreiging voor gerechtigheid overal” is een van de vele van de Amerikaanse baptistenpredikant, burgerrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Martin Luther King Jr, die zelfs vandaag de dag relevant blijft. De regel wordt vaak gebruikt om het gebrek aan sociaal-economische en/of politieke rechtvaardigheid te benadrukken en ook om aan te tonen hoe verschillende geledingen van de samenleving met elkaar verbonden zijn.

Met betrekking tot het UPSC-CSE-examen kan het nuttig zijn om dit citaat te begrijpen in het essay-schrijfpapier van het Mains-examen, en ook in het gedeelte Ethiek (GS-IV). We duiken dieper in de quote en de betekenis ervan.

Wat is de volledige quote?< /sterk>

Dit citaat komt voor in een brief die King in 1963 schreef vanuit de gevangenis van Birmingham (in de staat Alabama) die gericht was aan zijn “mede-geestelijken”. King schreef de brief als reactie op leden van de geestelijkheid die zijn activisme “onverstandig en ongepast” noemden. Koning schreef:

“Bovendien ben ik me bewust van de onderlinge verbondenheid van alle gemeenschappen en staten. Ik kan niet werkeloos toekijken in Atlanta en me geen zorgen maken over wat er in Birmingham gebeurt. Onrecht waar dan ook is een bedreiging voor gerechtigheid overal. We zitten gevangen in een onontkoombaar netwerk van wederkerigheid, gebonden in een enkel kledingstuk van het lot. Wat iemand direct raakt, treft iedereen indirect. Nooit meer kunnen we het ons veroorloven om te leven met de bekrompen, provinciale “externe agitator” idee. Iedereen die in de Verenigde Staten woont, kan binnen zijn grenzen nooit als een buitenstaander worden beschouwd.” schrijft hij.

Met zijn woorden rekent King af met het idee dat alleen de mensen die rechtstreeks getroffen zijn door enige vorm van onrechtvaardigheid ertegen kunnen protesteren – hij redeneert dat we als mensen allemaal aan elkaar gebonden zijn, en wat de ene gemeenschap raakt, heeft de potentie om vele andere te beïnvloeden.

In Opinie | Terwijl de worstelaars van India aan de oevers van de Ganges staan, laten we onze hoofden in schaamte laten hangen

Wat betekent het citaat?

In de jaren nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof zich in 1954 uitsprak tegen rassenscheiding in ‘Brown v Board of Education’, braken er spanningen uit voortdurend tussen segregationisten (blanke supremacisten) en Afro-Amerikaanse gemeenschappen in verschillende delen van het Amerikaanse Zuiden.

Advertentie

De politie van Birmingham was in die tijd berucht vanwege het buitensporige gebruik van geweld en brutaliteit. Als reactie hierop creëerden King en andere burgerrechtenactivisten het 'Birmingham Manifesto', waarin werd opgeroepen tot gerechtigheid door middel van zowel christelijke als Amerikaanse idealen. King en zijn aanhangers hielden ook verschillende geweldloze protesten, in overeenstemming met de geest van het manifest. Het was tijdens een van deze protesten dat hij werd gearresteerd wegens het overtreden van een staatsbevel dat dergelijke demonstraties verbiedt.

De brief kan worden gelezen als een document waarin King's begrip van burgerlijke ongehoorzaamheid wordt beschreven, evenals zijn grotere visie voor de mensheid. Wat voor hem ook maar één persoon direct raakt, heeft indirect gevolgen voor alle anderen. Hij weigert de samenleving in silo's te zien, waarbij elke groep wordt 'beschermd' via zijn eigen insulaire karakter. Dit is ook het idee dat racisme versterkt, om gemeenschappen zo ver mogelijk bij elkaar vandaan te houden, en waar King zijn hele leven tegen vocht.

In de brief spreekt King ook over de complexiteit van de processen van legaliteit en rechtvaardigheid: “Soms is een wet op het eerste gezicht rechtvaardig en onrechtvaardig in de toepassing ervan. Ik ben bijvoorbeeld gearresteerd op beschuldiging van paraderen zonder vergunning. Nu is er niets mis met het hebben van een verordening die een vergunning vereist voor een parade. Maar een dergelijke verordening wordt onrechtvaardig wanneer ze wordt gebruikt om segregatie in stand te houden en burgers het voorrecht van het eerste amendement van vreedzame vergadering en protest te ontzeggen.”

Advertentie Lees ook | Gezegd door Karl Marx, This Quote Means: 'De geschiedenis herhaalt zich, eerst als een tragedie, daarna als een klucht'

Als we dit samen met het hierboven genoemde citaat lezen, is het duidelijk dat King ook nadenkt over hoe belangrijk het is om te analyseren hoe noties van rechtvaardigheid elkaar overlappen of afwijken van wat strikt legaal is. Als een wet wordt gebruikt om individuen of een gemeenschap op oneerlijke wijze te bestraffen, moet deze worden rechtgezet. Het is niet genoeg om na te denken over onze eigen voordelen en egoïstische motieven – in een democratisch land zouden gelijkheid en gelijke behandeling van iedereen de eerste zorg moeten zijn.

Waarom het citaat relevant is

King's woorden resoneren met een van de beroemdste uitspraken uit de Tweede Wereldoorlog, vaak toegeschreven aan de Duitse predikant Martin Niemöller:

“Eerst kwamen ze voor de socialisten, en ik sprak me niet uit – omdat ik geen socialist was. Toen kwamen ze voor de vakbondsleden, en ik sprak me niet uit – omdat ik geen vakbondsman was. Toen kwamen ze voor de Joden, en ik sprak me niet uit – omdat ik geen Jood was. Toen kwamen ze voor mij – en er was niemand meer om voor mij te spreken. een verandering die leidde tot de Coromandel-crash?

 • Rs 2.000 biljettenopname: wat staat banken en spaarders te wachten?
 • Hoe India betrekkelijk atmanirbhar is geworden in Peulvruchten in vergelijking met Eetbare Olie
 • Klik hier voor meer

  Net als het citaat van King, benadrukt deze verklaring ook hoe het uiteindelijk de plicht van iedereen is om zich uit te spreken en op te treden tegen onrechtvaardigheid om hen heen gebeurt, ongeacht of ze er direct door worden beïnvloed.

  Een andere, minder abstracte manier waarop Kings woorden weerklank vinden, is via het concept van Public Interest Litigation (PIL), dat overigens ook in de jaren zestig in de VS is ontstaan. Het is opgesteld om juridische vertegenwoordiging te bieden aan gemarginaliseerde groepen en belangen, omdat de markt voor juridische dienstverlening er niet in slaagde om relevante diensten te leveren aan grote delen van de bevolking en voor kwesties die niet algemeen populair waren.

  Advertentie

  In India is de PIL tot stand gekomen als een product van gerechtelijk activisme. Rechters van het Hooggerechtshof V R Krishna Iyer en PN Bhagwati waren de eersten die het concept in de jaren tachtig in India introduceerden. Op grond hiervan kan elke burger of organisatie een rechtbank inschakelen voor de handhaving van de rechten van een persoon of groep die geen toegang heeft tot de rechtsmiddelen die door de rechtbank worden geboden vanwege materiële of andere nadelen.

  Lees ook

  Rs 2.000 biljettenopname: wat staat banken te wachten, spaarders?

  Odisha treinongeluk : Wat is het 'interlocking'-systeem, een verandering in…

  Mukhtar Ansari veroordeeld: terugkijkend op de moordzaak van Awadhesh Rai van…

  'Oorzaak geïdentificeerd': Wat Spoorwegminister Vaishnaw heeft gezegd over Od…

  De apex-rechtbank definieerde de PIL verder als “een juridische actie die wordt aangespannen door een rechtbank voor de handhaving van het algemeen belang of het algemeen belang waarin het publiek of een klasse van de gemeenschap een financieel belang heeft of een ander belang waardoor hun wettelijke rechten of aansprakelijkheden worden beïnvloed” , in ‘Janata Dal v HS Chowdhury’ (1992). Het concept van IPR versterkt dus de woorden van King: “Onrecht waar dan ook is een bedreiging voor gerechtigheid overal”.