'Compliance van corporate, niet-financiële sector een zwakke schakel… In India proberen regelgevers de hiaten te overbruggen': Mohamed Daoud

0
69

Bedrijven moeten controleren of bestuurders, aandeelhouders en eigenaren van een bedrijf op een sanctielijst of watchlist staan ​​met het oog op de komende beoordeling van India door de FATF (Financial Action Task Force) later dit jaar, Mohamed Daoud, directeur – Industry Practice Lead, Governance, Risk & Naleving, zei Moody's Analytics. In een interview met Aanchal Magazine zei Daoud ook dat het bedrijfsleven en de niet-financiële sector de zwakke schakel in het land zijn vanuit het oogpunt van naleving van AML/CFT (anti-witwaspraktijken/terrorismebestrijding) en de focus van de De beoordeling van de FATF-evaluatie zal op die sectoren plaatsvinden. Bewerkte fragmenten:

V: Onlangs zijn er wijzigingen aangebracht in de antiwitwasregelgeving, deze keer wordt de reikwijdte uitgebreid naar professionals en bedrijven.

A:Er waren twee belangrijke veranderingen, de eerste heeft betrekking op een nieuwe sector die onder de PMLA-verplichting (Prevention of Money Laundering Act) valt, namelijk de professionele dienstverlening (registeraccountants, bedrijfssecretarissen en kosten- en werkaccountants). De tweede wijziging heeft betrekking op Ken uw klant door de drempel voor eigendom van een bedrijf in India te verlagen tot 10%, terwijl de nadruk wordt gelegd op het zoeken en controleren van deze informatie bij het onboarden van zakelijke klanten.

Onder zowel de FATF-aanbevelingen als de PMLA moeten de bestuurders, de aandeelhouders en de eigenaren van een bedrijf worden gescreend om te controleren of een van hen is gesanctioneerd of op een watchlist staat, wat is hun eigendomsniveau? Is de eigenaar buitenlands? Is hij verbonden met een sanctiepartij (bedrijf of individuen)? Is hij verbonden met een gesanctioneerd land? De eigendomscontrole is vereist voor zowel de bancaire/financiële sector als de niet-financiële sector.

De nieuw toegevoegde PMLA-sectoren maken deel uit van de niet-financiële sector die door de FATF wordt aangeduid als “Designated Non- Financial Business and Professions” (DNFBP) en omvatten onroerend goed, handelaren in edele metalen en stenen, advocaten-/advocatenkantoren en andere notarissen waarop de PMLA zich nog niet richt.

Deze vereisten maken al 15 jaar deel uit van de FATF-aanbevelingen, maar nu ze deel uitmaken van de lokale AML-regelgeving, zullen ze worden onderworpen aan handhaving en toezicht om ervoor te zorgen dat organisaties op zoek zijn naar dit soort informatie. Er is grote bezorgdheid in de regio over het ontduiken van sancties via lege vennootschappen die zijn opgericht door buitenlandse entiteiten. Ik kom bijvoorbeeld uit Dubai, dus ik ken het probleem: er zijn veel oligarchen en er zijn veel activa aan gekoppeld. De lokale toezichthouders en de internationale instellingen zorgen er dus voor dat noch de banksystemen, noch de bedrijfssector worden misbruikt door lege vennootschappen voor financiële misdaad.

De bank- en financiële sector in India heeft een hoge mate van naleving dankzij de Reserve Bank of India. Naast de bancaire en financiële sector zijn er nu strengere eisen voor het bedrijfsleven om te voldoen aan de FATF-aanbevelingen. Er komt een FATF-evaluatie van India, gepland voor eind dit jaar, de datum is nog niet bevestigd, maar het zal gebeuren. Uit de recente evaluaties van regionale landen zal de focus van de FATF-evaluatiebeoordeling liggen op de bedrijfs- en niet-financiële sectoren.

Advertentie

De niet-financiële sectoren hebben van nature ernstige tekortkomingen en misverstanden over wat AML/CFT-compliance is en hoe deze regelgeving moet worden geïmplementeerd. Het kunnen bedrijven zijn die zaken doen met derde partijen in buitenlandse handen zonder te weten dat de bedrijven van deze derde partijen zijn gesanctioneerd of verdacht worden van witwassen of andere financiële misdrijven. Daarom is er een enorme druk op de niet-financiële sector om te gaan controleren wie de bestuurders en aandeelhouders zijn achter de bedrijven waarmee ze te maken hebben. Waar komen deze bedrijven vandaan, zijn ze gevestigd in risicolanden? Heeft een van de eigenaren een vlag in een ander land? Voor Indiase bedrijven is het belangrijk om te weten of de uiteindelijke begunstigden buitenlanders zijn, welke nationaliteiten ze hebben en van waaruit ze opereren.

Vraag: Twee dingen: ten eerste, u zei dat de bestuurders van de bedrijven misschien niet bekend zijn en waar de daadwerkelijke begunstigden niet bekend zijn, staan ​​die bedrijven onder toezicht. Er zijn eerdere gevallen geweest van belastingontduiking, er zijn gevallen geweest van lege vennootschappen. Dus, waarom maakt u zich specifiek zorgen over de transacties uit landen die onder sancties staan?

A:Een belastingkwestie is een financieel risico en is vooral een interne kwestie van een land. De AML/CFT-regelgeving houdt verband met internationaal reputatierisico. Een zeer belangrijke regel om te weten is dat de regelgeving die van toepassing is op transacties niet de landen zijn waar deze transacties hebben plaatsgevonden, maar de regelgeving van het land van de gebruikte valuta. Als het een transactie in USD (US dollar) is, dan prevaleert de Amerikaanse wet- en regelgeving. Als het een transactie in GBP (Great British Pound) betreft, zijn de Britse wet- en regelgeving van toepassing. Dit betekent dat transacties in USD die worden uitgevoerd door Indiase bedrijven met buitenlandse bedrijven onder de Amerikaanse AML/CFT-wetten en -regelgeving vallen.

Advertentie

Als een bank in India is misbruikt voor grensoverschrijdende transacties in USD waarbij Russische sanctie-entiteiten betrokken zijn, dan kunnen deze transacties worden gecontroleerd door de Amerikaanse correspondentbank die ontdekte dat de opdrachtgevende partijen of de begunstigden op de Amerikaanse sanctielijst staan. Dit zal ernstige gevolgen hebben voor het vertrouwen en de betrekkingen met de buitenlandse Amerikaanse bank die zou kunnen besluiten de USD-rekening van de lokale bank in India te sluiten. Als een bank in India of waar ook ter wereld zijn rekening in USD laat sluiten, dan gaat de bank gewoon failliet. de banken in India en elders vereisen USD omdat 80% van de internationale handel en export/import in deze valuta plaatsvindt.

Met betrekking tot de naleving van de bedrijfssector zijn de meeste bedrijven van mening dat ze niet hoeven te voldoen aan de AML/CFT-regelgeving omdat hun transacties via hun respectieve banken verlopen, dus de verantwoordelijkheid voor naleving moet worden uitgevoerd door de banken en de kredietverstrekkers. Dit is waar de toezichthouder tussenbeide komt en nee zegt, als bedrijf, als u een bedrijf opent met een entiteit genaamd XYZ, dan bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit partnerschap en moet u controleren wie deze entiteit is.

Als het geld afkomstig is uit een risicoland, zijn de complianceregels voor bedrijven vergelijkbaar met die in de bankensector. In het bedrijfsleven moeten controles worden uitgevoerd op al hun zakelijke relaties en betrokken derde partijen, in dit geval kunnen dit leveranciers, agenten, distributeurs en onderaannemers zijn. Het risico is hier voornamelijk gerelateerd aan de buitenlandse entiteiten, aangezien de betaling tussen de twee partijen betrekking zal hebben op een van de vreemde valuta's, zoals de USD. Het probleem is in dit geval wanneer een bedrijf in India zaken doet, zoals een leverancier, met een buitenlands bedrijf. dat verschillende internationale aandeelhouders en eigenaren heeft die mogelijk zijn gemarkeerd in de recente Amerikaanse sancties.

V: Dus hoeveel impact in termen van gegevens zou kunnen zijn in termen van inkomstenderving door dergelijke transacties?

A:De FATF-aanbevelingen zijn niet gericht op fiscale en aanverwante risico's. De regelgeving met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is puur regelgevings- en reputatierisico. Als een farmaceutische groep gevestigd in Duitsland, de VS of het VK medicijnen naar India stuurt, zouden ze graag willen dat hun distributeurs in India hun waarden en principes delen met betrekking tot de strijd tegen corruptie, omkoping, witwassen van geld en terrorismefinanciering , dus om dezelfde internationale regelgeving in te voeren.

Advertentie

V: Voorafgaand aan de FATF-beoordeling zijn veel van deze wijzigingen aangebracht in de regels voor het witwassen van geld. Hoe ziet u de effectiviteit van deze aanpassingen?

A:De veranderingen vereisen een effectievere naleving en meer toelichtingen van sectoren die aanvankelijk niet met financiële sectoren te maken hadden. De wijzigingen omvatten ook meer uitgebreide due diligence en Know Your Business Partners en Know Your Suppliers (KYS) naast uw klanten. Alle veranderingen en aanpassingen zijn in afwachting van de FATF Assessment Review die normaal eind dit jaar gepland staat.

Advertentie

V: Als u zegt dat India geïsoleerd zou kunnen raken, wat is dan het risico dat je ziet?

A:Uit eerdere FATF-evaluaties in de regio van de afgelopen jaren blijkt dat het bedrijfsleven en de niet-financiële sector de zwakke schakel in het land zijn vanuit het oogpunt van AML/CFT-compliance. Als uit de komende FATF-evaluatie blijkt dat de naleving van de FATF-aanbevelingen in de bedrijfssector erg zwak is, kunnen ze besluiten om het land op de grijze lijst op te nemen. Zo zal de Europese Unie het land van de grijze lijst beschouwen als rechtsgebied met een hoog risico met strategische tekortkomingen op het gebied van AML/CFT die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële systeem. Het in januari 2022 gepubliceerde Economic Review Magazine meldde dat volgens het AMF-onderzoek een gemiddelde grijze lijst van de FATF resulteerde in een daling van de bbp-kapitaalinstroom met 7,6 en een daling van de buitenlandse directe investeringen met 3% van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 20 miljard USD voor een land als Turkije.

Advertentie

V: De herziening van India vindt plaats na een lange onderbreking. Dus, wat is de kans dat India op een grijze lijst staat of buiten de grijze lijst blijft

Lees ook

IndiGo nadert platencontract om 500 jets van Airbus te kopen: rapport

FCNR-obligaties waren 'minst slechte&#039 ; optie om dollars in te zamelen: Raghuram Rajan

Union Budget 2023 inkomstenbelastingplaten: Nieuw belastingregime is standaard, korting incl…

Go First-crisis: ministerie van burgerluchtvaart, luchtvaartmaatschappijen bespreken vluchttariefpiek

A: Het is onmogelijk te voorspellen. Maar laat me je bijvoorbeeld vertellen dat de VAE misschien nooit had gedacht dat ze op de grijze lijst zouden staan ​​en dat ze later op de grijze lijst stonden. De FATF wederzijdse evaluatie review analyseert de implementatie van de FATF-aanbevelingen in zowel de financiële als de niet-financiële sector, maar vooral ook de effectiviteit van de inzet. In recente regionale wederzijdse evaluaties van de FATF voldeed het nalevingsniveau van het bedrijfsleven en de niet-financiële sector niet aan de verwachtingen. Dat zien we in veel opkomende landen. Maar ik zie ook in India dat de toezichthouders corrigerende maatregelen nemen en verschillende nieuwe initiatieven, wetten en handhaving nemen om te proberen de eventuele hiaten te overbruggen.

© The Indian Express (P) Ltd