EU godkänner bajs som nytt livsmedel

0
70

Publicerad 1 april 2023 kl 08.25

Utrikes. EU-kommissionens lista på godkända nya och mer hållbara livsmedel, så kallad novel food, kommer att utökas i maj. Bland annat kommer spillning från vissa djur att godkännas som ingrediens i livsmedel, enligt ett pressmeddelande.

Dela artikeln

TwittraDela

I ett första steg godkänns fågelspillning från ett mindre antal fågelarter som för närvarande är listade som hotade.

Spillningen klassas som “säker mat” under förutsättning att den genomgått upphettning till minst 145 grader före användning i livsmedelsprodukter, enligt kommissionens beslut.

Genom beslutet hoppas kommissionen stimulera kommersiell uppfödning av ett antal idag hotade fågelarter vilket kan föra tillbaka dem till en hållbar populationsnivå samtidigt som det bidrar till en grönare och mer hållbar matindustri.

Forskare som arbetat på uppdrag av EU-kommissionens direktorat för livsmedelsfrågor har genomfört rigorösa tester för att säkerställa att de nya ingredienserna är säkra för konsumtion.

Testerna visade att spillningen från vissa fåglar inte bara är säker utan också kan förbättra smak och textur i en mängd olika maträtter.

Matproducenter i hela Europa förbereder sig nu för att lansera en rad nya produkter med spillning från belgisk stjärtvippa, fransk skrattmås och tysk stortrut i bland annat glass, pizzor och energibars.

Det finns även planer på att använda spillningen som en naturlig smakförstärkare i många populära livsmedel och drycker.