Hovrätten skärper straffen för Estonia-avslöjare

0
117

Publicerad 29 mars 2023 kl 17.38

Lag & Rätt. Hovrätten skärper straffet från 40 dagsböter till 80 dagsböter för journalisten Henrik Evertsson och filmaren Linus Andersson. Duon döms för brott mot gravfriden efter sin dokumentär som avslöjade ett hål i Estoniavraket.

Dela artikeln

TwittraDela

Estoniakatastrofen

  • Försvarsmakten: Vi vet inte vad vi smugglade på Estonia
  • Åklagaren kräver hårdare straff för Estoniaavslöjare
  • Ingvar Carlsson: Dags att berätta om det fanns militärt materiel på Estonia när hon sjönk
  • Skadan på Estonia mycket större än man trott
  • Haverikommissionen klippte bort Estonia-hålet ur officiella dykfilmen

Visa alla

Det var den 23-24 september 2019 som dykningar och filmningar genomfördes vid vraket efter Estonia som ett led i produktionen av den mycket uppmärksammade dokumentärfilmen.

Två svenska medborgare, Henrik Evertsson och Linus Andersson, deltog i verksamheten som bedrevs från ett tyskflaggat fartyg och åtalades för det.

Hovrätten har gjort bedömningen att svensk lag som förbjuder undervattensverksamhet vid Estonias vrak inte står i strid med folkrättsliga principer om det fria havet, samt att lagen är tillämplig i fallet trots att verksamheten bedrivits från ett tyskflaggat fartyg.

Domstolen fastställer att männen gjort sig skyldiga till den åtalade gärningen och finner liksom tingsrätten att gärningen inte ska vara straffri med hänsyn till principerna om yttrande- och informationsfrihet eller av annat skäl.

Enligt hovrätten väger intresset av att skydda gravfriden för det stora antalet omkomna klart tyngre än det journalistiska intresse som männen haft.

Det journalistiska syftet har dock beaktats i mildrande riktning vid straffbestämningen. I likhet med tingsrätten har hovrätten ansett att männen ska dömas till dagsböter, men till ett högre antal än vad tingsrätten ansett. Antalet dagsböter har därför ändrats från 40 till 80.

Två av rättens ledamöter var skiljaktiga i påföljdsdelen och ville fastställa det antal dagsböter som tingsrätten bestämt.