Kvinna fick inte fysiskt krävande jobb – DO kräver 100.000 kronor

0
78

Publicerad 28 mars 2023 kl 14.17

Lag & Rätt. Diskrimineringsmannen, DO, anser att det var könsdiskriminering när en kvinna som hade sökt arbete som installatör blev bortsållad i rekryteringsprocessen eftersom arbetet ansågs för fysiskt krävande för kvinnor. DO kräver nu att företaget betalar 100.000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Dela artikeln

TwittraDela

Kvinnan har enligt DO arbetat som yrkeschaufför i många år med arbetsuppgifter som bland annat har omfattat distribution av pallar, paket och varor samt lastning.

Hon har sökt arbete hos den aktuella arbetsgivaren vid fyra tillfällen och vid det sista tillfället fick hon besked via e-post att arbetsgivaren hade gått vidare med en manlig sökande.

Arbetsgivaren skrev också att han inte kände till att det arbetade någon kvinna i branschen, eftersom arbetet är mycket fysiskt krävande. Det framgick enligt DO att det var skälet till att arbetsgivaren i stället hade anställt en man.

DO:s bedömning är att arbetsgivaren har tagit beslutet baserat på en föreställning att kvinnor inte kan ha den fysiska förmåga som krävs, utan att ha gjort en individuell bedömning av kvinnans meriter och personliga förutsättningar.

– Kvinnan har genom företagets agerande gått miste om möjligheten till en fast anställning. Hon har också genom arbetsgivarens motivering avskräckts från att söka liknande arbeten hos arbetsgivaren i framtiden. Detta är, enligt DO, fråga om diskriminering som har samband med kön, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO:s processenhet.

DO begär nu att företaget ska betala 100.000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Om företaget motsätter sig detta kommer DO att lämna in stämningsansökan till Arbetsdomstolen.