Skärpta krav för gymnasieasyl

0
76

Publicerad 27 mars 2023 kl 18.58

Inrikes. Efter en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen ändrar Migrationsverket bedömningen av vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Kravet på egen försörjning måste nu vara uppfyllt när det tidsbegränsade uppehållstillståndet upphör.

Dela artikeln

TwittraDela

Beslutet gäller för afghanska män som tidigare fått avslag på sina asylansökningar eftersom de ljög om att de var barn.

När de ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste de visa att de kan försörja sig som anställd eller egen företagare. Ansökan ska lämnas in innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet slutar att gälla.

Tidigare har Migrationsverket dock bedömt att det räcker att kravet på egen försörjning är uppfyllt när ansökan prövas.

I en vägledande dom gör Migrationsöverdomstolen en annan bedömning. Enligt domstolen måste anställningen vara påbörjad innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet löper ut.

Till följd av domen kommer Migrationsverket framöver att kräva att alla villkor för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen är uppfyllda senast den sista dagen för det tidsbegränsade uppehållstillståndet. Det gäller oavsett om den som söker försörjer sig som anställd eller egen företagare.

Förändringen innebär att det inte längre är möjligt att få permanent uppehållstillstånd om man vid ansökningstillfället bara har ett anställningsbjudande, eller ett avtal om en anställning som man kommer att påbörja efter sista dagen för sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolens nya dom innebär att kraven för permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda både när man ansöker och när Migrationsverket prövar ansökan.

För att uppfylla lagens krav på ”varaktig försörjning” kräver Migrationsverket att man har en fast anställning eller en visstidsanställning om minst två år. I praktiken kommer det framöver innebära att man kan få avslag om man hade ett avtal om två års anställning när det tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut, men det vid prövningstillfället återstår mindre än två år av anställningen.

De nya kraven gäller omedel­bart. Den nya bedömningen gäller alla ansökningar om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, och påverkar även de som lämnade in sin ansökan innan Migrationsöverdomstolen meddelade sin dom.