DO: Diskriminering när afrikan avvisades från tåg

0
92

Publicerad 27 mars 2023 kl 17.40

Inrikes. Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver att tågbolaget Vy Tåg ska betala 60.000 kronor i diskrimineringsersättning till en man. Enligt DO blev mannen diskriminerad på grund av sin hudfärg när han avvisades från ett tåg.

Dela artikeln

TwittraDela

Händelsen inträffade i samband med en biljettkontroll under en tågresa mellan Härnösand och Umeå.

En person som inte kunde visa ett giltigt färdbevis blev avvisad av tågvärden. I samband med det vände sig tågvärden även till den man som DO företräder och uppmanade honom enligt DO att lämna tåget tillsammans med sin “vän”, trots att han redan uppvisat ett giltigt färdbevis.

Eftersom de två personerna inte känner varandra och inte var i samma sällskap ifrågasatte mannen, enligt DO, tågvärdens uppmaning. Minuter senare ska han ha blivit uppmanad att på nytt visa sitt färdbevis, och tågvärden ska åter ha frågat om han inte skulle gå av tåget tillsammans med sin ”vän”. Enligt mannen berodde antagandet att de var i sällskap på hans och den andra personens hudfärg.

Vy Tåg medger att det var ett misstag att sammankoppla männen och tro att de var i samma sällskap, och att tågvärden fattat ett felaktigt beslut i och med avvisningen. Bolaget har dock uppgett att de inte anser att mannen har blivit diskriminerad.

DO:s bedömning är att tågvärdens yttrande vid avvisningen visar att missgynnandet haft samband med anmälarens hudfärg och att det därför har varit fråga om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Myndigheten begär att tågbolaget ska betala 60.000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen. Om bolaget motsätter sig detta kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.