HD: Rätt att utesluta skandaladvokaten Catrin Listad

0
82

Publicerad 22 mars 2023 kl 14.10

Lag & Rätt. Advokatsamfundet gjorde rätt när man uteslöt den före detta advokaten Catrin Listad, meddelar Högsta domstolen i en dom idag.

Dela artikeln

TwittraDela

Gangsteradvokaterna

  • Skandaladvokatens make tänkte mörda gängledaren
  • Advokat utesluts för sexrelation med gängledare
  • SVT viker sig: "Gunilla von Platen" slipper frågor om klankoppling
  • Tredje gangsteradvokat får yrkesförbud
  • Kriminella advokater utesluts ur samfundet

Visa alla

Catrin Listad hade en relation med tolv år yngre ledaren för en kriminell invandrargruppering i Gävle och var även offentligt biträde åt gangstern i rätten.

Hon hjälpte honom dessutom hotellvistelser, resor och mobiltelefon samt hyrde en lägenhet åt gängledaren.

Enligt förundersökningen mot mannen ska han också ha sålt Listads Rolex-klocka för att köpa vapen – och poserat med knark och ammunition i hennes lägenhet.

– Jag älskar honom, förklarade advokaten i polisförhör.

Dramatiken tätnade ytterligare i februari när det kom fram att Catrin Listads arabiska make och och släktingar till honom satt häktade för att ha planerat att mörda gangsterledaren.

Catrin Listad uteslöts ur Advokatsamfundet i juni 2022. Samfundets disciplinnämnd ansåg att hon hade åsidosatt sina plikter som advokat och omständigheterna bedömdes som synnerligen försvårande. Enligt nämnden hade hon bland annat genom att åta sig ett uppdrag som offentlig försvarare för en person som hon hade en nära personlig relation till allvarligt brustit i de krav på oberoende och integritet som ställs på en advokat.

Catrin Listad överklagade dock beslutet till Högsta domstolen, som nu fastställer att uteslutningen var korrekt.

Hon framförde i HD bland annat att relationen endast varit “sporadisk” och att det aktuella uppdraget i praktiken varit “mycket begränsat”. Under alla förhållanden borde omständigheterna därför inte medföra uteslutning ur Advokatsamfundet, ansåg hon, och ville istället ha en mildare disciplinär åtgärd i form av en varning eller annat straff.

Enligt HD är uppdraget som offentlig försvarare ett förtroendeuppdrag som – speciellt på grund av kopplingen till att det föreligger en brottsmisstanke – ställer särskilda krav på advokatens oberoende och integritet i förhållande till såväl den misstänkte som det allmänna.

“Om försvararen har en nära personlig relation med den misstänkte upprätthåller försvararen typiskt sett inte detta oberoende. Risken är påfallande att försvararen tar ovidkommande hänsyn. Det kan därför inte – annat än i yttersta undantagsfall – godtas att en advokat har ett uppdrag som offentlig försvarare för en person som advokaten samtidigt har en nära personlig relation till”, skriver domstolen och fortsätter:

“Genom att ta på sig uppdraget att vara offentlig försvarare för en person trots att de hade en nära personlig relation upprätthöll advokaten inte kravet på oberoende och integritet. Uppdraget gällde ett fall av mycket allvarlig brottslighet och advokaten avträdde uppdraget först efter drygt en månad sedan en åklagare påtalat det olämpliga i att hon innehade det. Högsta domstolen bedömer att detta agerande och vissa andra omständigheter medför att advokaten ska uteslutas ur Advokatsamfundet.”

Trots att det olämpliga med situationen påtalats av en åklagare, avträdde Listad inte uppdraget förrän efter en månad. HD bedömer att detta och andra omständigheter rättfärdigar uteslutningen ur Advokatsamfundet.