Studie: Korruptionen i Sverige kan underskattas

0
80

Publicerad 14 mars 2023 kl 12.47

Inrikes. Det finns risk att personer gynnas om de har släktingar på viktiga poster inom offentlig sektor, visar en ny avhandling vid Linköpings universitet. Slutsatsen är att så kallad nepotism kan vara ett underskattat problem som behöver mer uppmärksamhet i Sverige.

Dela artikeln

TwittraDela

Sverige brukar klassas som ett land där graden av korruption är låg.

Men kritikerna menar att korruptionen i landet kan vara underskattad. Detta bland annat eftersom de rankingar som görs missar former som är svårare att upptäcka och som har en mindre påtaglig påverkan på människors dagliga liv. En sådan är när politiker eller tjänstemän tar beslut som olovligen gynnar vänner eller släktingar, så kallad nepotism eller vänskapskorruption.

För att undersöka detta har forskaren Emanuel Wittberg i sin doktorsavhandling analyserat registerdata över hela svenska befolkningen. Det handlar till exempel om var de jobbar, vad de har för utbildning och vem de är släkt med.

Resultatet visar att individer med föräldrar eller syskon på myndigheter eller hyresbolag har större chans att få jobb eller lägenheter. Det finns även tecken på att lokala företag kan gynnas vid offentliga upphandlingar.

Både för lägenheter i ett givet kommunalt bostadsbolag och jobb i en given kommun eller statlig myndighet handlar det om mellan 2 och 4 procentenheters ökad chans. Skillnaden är statistiskt säkerställd.

För att rensa från andra faktorer än nepotism har Emanuel Wittberg jämfört individer som är lika varandra men där vissa har kontakter och andra inte.

Trots det går det inte att undvika att en viss osäkerhet kvarstår, eftersom all information inte finns tillgänglig i registerdatan. Han menar därför att resultatet visar var någonstans det finns risk för nepotism. Däremot går det inte att säga säkert att det handlar om det i varje enskilt fall.