Kraftigt ökad europeisk vapenimport – USA stärker sin dominans

0
80

Publicerad 13 mars 2023 kl 16.35

Utrikes. De europeiska ländernas import av större vapen ökade med 47 procent mellan perioderna 2013–2017 och 2018–2022, samtidigt som de internationella vapenöverföringarna på global nivå minskade med 5,1 procent. USA:s andel av världens vapenexport ökade samtidigt från 33 till 40 procent medan Rysslands andel minskade från 22 till 16 procent, visar nya siffror från fredsforskningsinstitut Sipri.

Dela artikeln

TwittraDela

Även om vapenöverföringarna i världen minskat totalt har de ökat kraftigt till Europa på grund av motsättningarna mellan Ryssland och de flesta andra europeiska länderna.

– Som en följd av Rysslands invasion i Ukraina vill de europeiska länderna importera mer vapen i snabbare takt. Strategisk rivalitet fortsätter även på andra håll; ostasiatisk vapenimport har ökat och importen till Mellanöstern ligger kvar på en hög nivå, säger Pieter Wezeman, forskare vid Sipris forskningsprogram för vapenöverföringar.

Världens vapenexport har länge dominerats av USA och Ryssland, vilka varit de största och näst största vapenexportörerna under de senaste trettio åren. Gapet mellan de två har emellertid vidgats betydligt, medan det minskat mellan Ryssland och Frankrike, som tredje största exportör.

Den amerikanska vapenexporten ökade med 14 procent mellan 2013–17 och 2018–22 och USA stod för 40 procent av världens totala vapenexport under perioden 2018–22. Rysslands vapenexport minskade med 31 procent mellan 2013–17 och 2018–22 och andelen av den globala vapenexporten minskade från 22 till 16 procent, medan Frankrikes andel ökade från 7,1 till 11 procent.

– Det är troligt att invasionen i Ukraina kommer att begränsa Rysslands vapenexport ytterligare. Det beror på att Ryssland prioriterar leveranser till de egna väpnade styrkorna och att efterfrågan från andra länder kommer vara fortsatt låg på grund av handelssanktionerna mot Ryssland och ett ökande tryck från USA och dess allierade att inte köpa ryska vapen, säger Siemon T. Wezeman, forskare vid Sipris forskningsprogram för vapenöverföringar.

Frankrikes vapenexport ökade med 44 procent mellan 2013–17 och 2018–22. Det mesta av landets export gick till länder i Asien och Oceanien samt till Mellanöstern. Indien tog emot 30 procent av den franska vapenexporten under perioden 2018–22 och Frankrike ersatte USA som Indiens näst största leverantör efter Ryssland.