Fattiga bidragstagare drabbas hårdast av inflationen

0
63

Publicerad 7 februari 2023 kl 09.26

Ekonomi. De bidrag som går till fattiga påverkas mer negativt av inflationen än dem som politikerna öser över medelklassen. Det visar en ny analys som Försäkringskassan släpper idag.

Gilla artikeln på Facebook

Flera bidragstyper ett inbyggt skydd mot inflation, men eftersom uppräkningen av beloppen sker med eftersläpning försvagas skyddet med dagens höga inflationstakt.

Det påverkar främst mottagare av ersättningar från socialförsäkringen som har mindre ekonomiska marginaler, hög försörjningsbörda och små möjligheter att påverka sin inkomst, enligt Försäkringskassans analys.

Ungefär hälften av ersättningarna i socialförsäkringen är i någon mån kopplade till prisbasbeloppet vilket räknas upp med inflationen. Hur mycket olika ersättningar är skyddade mot inflation avgörs av hur kopplingen till prisbasbeloppet ser ut för olika ersättningar – men även en stark koppling kompenserar inte fullt ut för kraftigt stigande konsumentpriser.

Konstruktionen är sådan att uppräkningen sker en gång om året, i januari, och beräknas då utifrån konsumentprisindex för juni året innan. Det innebär att prisbasbeloppets reala värde förändras under 18 månader, först under de 6 månader innan det börjar gälla och sedan under de 12 månader som det gäller. Så uppräkningen av ersättningar har svårt att hänga med i den snabba prisutvecklingen i samhället som vi ser idag.

Flera ersättningar från socialförsäkringen, till exempel garantiersättningen i aktivitetsersättning och sjukersättning samt omvårdnadsbidrag, är helt kopplade till prisbasbeloppet vilket gör att de räknas upp vid inflation.

Andra ersättningar, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (vab), är delvis kopplade till prisbasbeloppet. Dessa ersättningars tak, eller maximala ersättning, följer prisbasbeloppet – vilket betyder att personer med inkomster över genomsnittet kan få mer i ersättning då prisbasbeloppet räknas upp.

Ytterligare andra ersättningar saknar helt koppling till prisbasbeloppet, till exempel barnbidrag eller föräldrapenning på grundnivå. Här fastställs istället nivåerna genom beslut i riksdagen.