JO utreder polisens långa telefonköer

0
35

Publicerad 6 februari 2023 kl 11.42

Inrikes. På grund av en rad klagomål om polisens bristande tillgänglighet via 114 14 har Justitieombudsmannen, JO, nu beslutat om en utredning mot myndigheten.

Gilla artikeln på Facebook

– Av anmälningarna till JO framgår att väntetiderna vid telefonsamtal har varit mycket långa och i vissa fall ska den som ringt ha kopplats bort utan att få prata med någon. Jag vill därför undersöka frågan närmare, säger justitieombudsman Per Lennerbrant.

Polisen meddelade i förra veckan att man på grund av klagomålen beslutat att förstärka region Stockholms verksamhet inom 114 14. En del av förstärkningen innebär att ett antal operatörer per dygn från övriga polisregioner kommer hjälpa till med att korta kötiderna i Stockholm. En annan del är att polisregionerna kommer jobba övertid.

De långa svarstiderna uppges främst bero på att Polismyndigheten nationellt saknar ett hundratal operatörer runt om i landet.

– Vi behöver nationellt ha omkring 800 operatörer för att möta allmänhetens servicebehov och idag saknar vi ca 300, säger Jonas Hysing, chef för Nationella Kontaktenheten på Nationella operativa avdelningen.

Kötiderna hos polisregion Stockholm beror enligt myndigheten också bland annat på att andra händelser gjort att verksamheten behövt prioriteras, som exempelvis det pågående grova våldet i Stockholm och den tidigare situationen med pass.

Polismyndigheten uppmanas av JO att yttra sig dels över det som förs fram i de enskilda anmälningarna, dels över hur tillgängligheten via det angivna numret ser ut inom Polismyndigheten i stort. Myndigheten ska också redogöra för de åtgärder som planeras för att komma till rätta med den situation som för närvarande råder.

Polismyndighetens yttrande ska ha kommit in till JO senast den 11 april 2023.