Bara asylsökare ryker när PUT dras in

0
40

Publicerad 4 februari 2023 kl 09.16

Inrikes. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) tröstar oroliga invandrare och förklarar för Sveriges Radio att förslaget i Tidöavtalet om att dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd inte kommer att påverka alla.

Gilla artikeln på Facebook

Förslaget i Tidöavtalet om att permanenta uppehållstillstånd som redan beviljats ska dras tillbaka har väckt oro och frågor om rättssäkerheten.

Myndighetsbeslut som gynnar en enskild person kan normalt inte dras tillbaka, men regeringen är inställd på att majoriteten av invandrarna med permanenta uppehållstillstånd ska tvingas söka medborgarskap istället. Under lördagen hade regeringen dock ännu inte förklarat vad det ska vara för mening med det.

Malmer Stenergard säger att det endast är asylrelaterade uppehållstillstånd som är aktuella i förslaget, och arbetskraftsinvandrare och studerande kan fortsätta att få behålla sin permanenta plats i Sverige.

Ministern säger att människor som lever på ett hederligt sätt och försöker lära sig svenska, bli självförsörjande och göra allt de kan för att integreras i samhället, inte bör känna oro.

Hon vill att invandrare ska känna sig trygga och välkomna i Sverige och uppmanar alla som har frågor eller oro att söka råd och hjälp.

Slutligen understryker migrationsminister Maria Malmer Stenergard att det är viktigt att säkerställa rättssäkerheten för alla invandrare, och att regeringen kommer att fortsätta arbeta för att främja så kallad integration.