Regeringen: Det blir straffbart att “delta i en terroristorganisation”

0
63

Publicerad 2 februari 2023 kl 10.04

Inrikes. Att “delta i och finansiera deltagande i en terroristorganisation” ska vara straffbart. Det föreslår regeringen i dag.

Gilla artikeln på Facebook

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett särskilt straff­ansvar för den som deltar i verksam­heten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terrorist­organisation­en.

Det föreslås också bli straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

– Sverige har ett förhöjt terrorhot som måste tas på mycket stort allvar. Nu lägger regeringen fram ett lagförslag som innebär att både deltagande i och finansiering av deltagande i terrororganisationer blir straffbart. Det handlar överlag om hårda straff, och för den som har lett en terrororganisation kan följden bli livstids fängelse, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Straffskalan föreslås vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt föreslås straffskalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärningsmannen lett terroristorganisationen föreslås straff­skalan i stället vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.

I princip alla former av stöd till en terroristorganisation, oavsett om det handlar om materiellt bistånd eller bistånd i form av deltagande i verksamheten, bidrar till att upprätthålla och stärka organisationen och därmed dess förmåga att begå terroristbrott. För att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen därför att den straffrättsliga terrorismlagstiftningen skärps genom att det införs en särskild straffbestämmelse för deltagande i en terrorist­organisation.

Lagrådsremissen beslutas idag den 2 februari 2023. Propositionen planeras att överlämnas den 7 mars i år och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

I januari sade Gunnar Strömmer att han anser att gängkriminella ska betraktas som “inhemska terrorister”.