Innhold av nasjonal interesse: Hva forventes egentlig av private TV-kanaler under politikken?

0
36

Fra 1. mars vil alle private TV-kanaler i landet være pålagt å sende ‘innhold av nasjonal interesse’ på daglig basis, i henhold til råd fra informasjonsdepartementet og amp; Sendes på mandag. Hva er det egentlig kanalene skal gjøre for å oppfylle denne forpliktelsen, og hvordan endrer det det vi ser på TV?

Hva er den nye forpliktelsen?

De nye retningslinjene for oppkobling og nedkobling av TV-kanaler inkluderer et krav om at private kringkastere skal utføre allmennkringkasting i 30 minutter hver dag, basert på visse temaer gitt av I&B-departementet.

Med meldingen avgitt 30. januar har departementet avklart at innholdet av nasjonal interesse kan bygges inn i programmene som sendes, og at innholdet ikke trenger å være på 30 minutter i strekk. Allmennkringkastingen kan deles over mindre tidsluker, men kan ikke gjøres fra midnatt til 06.00, sa departementet.

Subscriber Only StoriesView All

Union Budget 2023 | Etter å ha målrettet fattige på landsbygda og byer, et 2024-signal: …

Chhattisgarh: Hvordan mohalla-klasser og nettøkter hjalp elevene til…

Helsebudsjett: 157 nye sykepleiehøgskoler på kortene, kjør til slutt si…

Delhi Konfidensielt: Under budsjetttale, Nirmala Sitharaman’s slip…Månedlig plan for å få tilgang til budsjett også i forklartKringkasterne er nå pålagt å føre oversikt over innholdet som sendes i en periode på 90 dager. Elektronisk medieovervåkingssenter, under I&B-departementet, skal føre journalen. Regjeringen krever også at kringkasterne sender inn en månedlig rapport på nettet på Broadcast Seva-portalen.

Innholdet kan deles mellom kringkasterne og en gjentatt TV-sending på en eller flere kanaler er også tillatt nå. Faktisk kan det utvikles et digitalt depot med relevante videoer eller tekstinnhold for formålet, sa rådgiveren, som kan nås og brukes av TV-kanaler.

Hva er temaene?

sterk>

Departementet nevnte åtte temaer i opplinking/downlinking policydokumentet — utdanning og leseferdighet; landbruk og bygdeutvikling; helse og familievelferd; vitenskap og teknologi; kvinners velferd; velferden til de svakere delene av samfunnet; beskyttelse av miljø og kulturarv; og nasjonal integrasjon. Omfanget av foreskrevne temaer er utvidet.

Annonse

“Listen over temaer av nasjonal betydning og sosial relevans gitt under paragraf 35 i retningslinjene for retningslinjer er veiledende og kan utvides til å omfatte lignende emner av nasjonal betydning og sosial relevans som vannsparing, katastrofehåndtering osv.», heter det i rådgiveren.

Hvor det ikke gjelder

Betingelsen gjelder til alle kanaler, bortsett fra de som er spesifikt nevnt som unntatt, der dette kanskje ikke er gjennomførbart. Disse inkluderer dyrelivskanaler og utenlandske kanaler, i tillegg til direktesending av sportskanaler. Kanaler som sender mer enn 12 timer med andakt/åndelig/yoga-innhold er unntatt fra å levere månedlige rapporter.