Hjärtmedicin ger minskad risk för våldsbrott

0
62

Publicerad 1 februari 2023 kl 14.12

Inrikes. Betablockerare, som vanligen används för att behandla hjärtsjukdomar och högt blodtryck, kan kopplas till minskad risk att begå våldsbrott. Det visar en ny registerstudie som publicerats i tidskriften PLOS Medicine.

Gilla artikeln på Facebook

Betablockerare sänker blodtrycket genom att blockera effekten av hormoner som adrenalin. Medicinen används för att behandla flera olika tillstånd inklusive högt blodtryck, hjärt-kärlhändelser, hjärtsvikt och ångest. Den har även föreslagits fungera för klinisk depression och aggression, men vissa studier har funnit en koppling till ökad självmordsbenägenhet och resultaten är motstridiga.

I den aktuella studien har forskarna undersökt sambandet mellan betablockerare och sjukhusinläggning för psykisk ohälsa, självmordsbenägenhet, självmord och anmälningar för våldsbrott. De studerade 1,4 miljoner individer i Sverige och jämförde perioder med och utan betablockerare hos samma individ under en åttaårsperiod (2006-2013). På så vis kunde forskarna kontrollera för faktorer som kan påverka sambanden, som genetik eller sjukdomshistoria.

Perioder med medicinering var förknippade med 13 procent lägre risk att bli åtalad för våldsbrott. Eftersom det är en observationsstudie bör dock slutsatser om orsakssamband tolkas med försiktighet, enligt forskarna.

– Om resultaten bekräftas i andra studier, inklusive randomiserade kontrollerade studier, kan betablockerare övervägas som ett sätt att hantera aggression hos individer med psykiatriska diagnoser, säger Yasmina Molero, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap och institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.