EU testar leveranser med drönare i Stockholm

0
43

Publicerad 1 februari 2023 kl 09.29

Inrikes. Stockholm har blivit utvalt som en av tre europeiska städer för att delta i EU-projektet Cityam, som syftar till att standardisera regler och riktlinjer för användning av drönarteknologi för leverans- och övervakningstjänster, enligt ett pressmeddelande.

Gilla artikeln på Facebook

Projektet leds av Kista Science City i samarbete med Stockholms stad och Luftfartsverket, tillsammans med flera andra organisationer inom industri och akademi.

Testet kommer att pågå under tre år och ska fokusera på att ta fram verktyg för stadsplanering, hitta lämpliga landningsplatser för drönarna och skapa ett ekosystem som möjliggör en framgångsrik utbyggnad av drönarbaserade transportsystem.

Målet är att bidra till en mer hållbar stadsutveckling, där drönartechnologin kan spela en allt viktigare roll.

Med det ökande antalet drönare i urbana områden är det viktigt att utveckla strategier och verktyg för att hantera dem på ett effektivt och säkert sätt.

Stockholm är därför ett idealiskt val för att delta i detta pilotprojekt, och resultaten från Cityam kommer att bidra till en mer enhetlig europeisk strategi för användningen av drönartechnologi i stadsmiljöer, enligt huvudmännen.

– Vi är mycket stolta över att Stockholm har blivit utvald som en av tre ledande europeiska städer för att testa drönartechnologins möjligheter i leverans- och övervakningstjänster. Genom detta projekt hoppas vi bidra till en mer hållbar stadsutveckling, där drönartechnologin spelar en central roll, säger Karin Bengtsson, VD för Kista Science City.

I projektet samarbetar 13 parter från industri, akademi och städer på uppdrag av Baltic Sea Region. Dessa ska under tre år testa, utvärdera och förbereda hållbara lösningar för rörlighet i nedre luftrummet i Europas städer.