I forkant av viktige samtaler ser IMF et brudd på 2 billioner Rs i Pakistans budsjettanslag

0
41

I forkant av sine avgjørende samtaler med den pengefattige pakistanske regjeringen har IMF funnet et brudd på over 2000 milliarder Rs i budsjettanslagene for 2022-2023 i sin første vurdering som kan føre til eskalering av budsjettunderskuddet og primære underskuddsmål med en massiv margin.

Påkistan og Det internasjonale pengefondets (IMF) tjenestemenn skal etter planen sette i gang parleys fra tirsdag for å gjennomføre den niende gjennomgangen under Extended Fund Facility, der finanspolitiske utglidninger og avstemming av tall vil være det viktigste diskusjonstemaet.

Gjennomgangen vil føre til utgivelsen av neste transje av midler til Pakistan som har vært under behandling siden september. Regjeringen hadde sett for seg et budsjettunderskuddsmål på 4,9 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) og et primærunderskudd for å holde det på positive 0,2 prosent av BNP like før budsjettkunngjøringen for 2022-23.

I følge kilder sitert av The News ber IMF for tiden pakistanske myndigheter om å iverksette ytterligere skattetiltak verdt 600 milliarder Rs gjennom et minibudsjett.

Subscriber Only StoriesView All

Mahesh Vyas skriver: Hvorfor jobbmangelen er ekte

Delhi konfidensielt: Focus On Projects

< img src="https://images.indianexpress.com/2023/01/newsline-pincode-5col.jpeg?resize=140,79" />

Gandhi til Tagore: Et glimt av St. Stephens campus inn i rester av …

Undre sosial diskriminering, ekskludering av transpersoner — til og med…Bruk nyttårskampanjekode SD25

Kildene sa til avisen at pakistanske myndigheter ikke gikk med på det i det hele tatt og hevdet at det primære underskuddet ikke ville eskalere opp i en slik grad i det hele tatt. IMF har identifisert et brudd verdt 2 billioner Rs i budsjettanslag for regnskapsåret 2022-23, og advarer om at primær- og budsjettunderskuddene kan eskalere med en massiv margin, la rapporten til.

De høyere tjenestemennene i IMF har også tatt avgjørelsen om at de vil innlemme en økning i sirkulær gjeld for Pakistans kontantblende energisektor utover den avtalte grensen med utlåner i siste utvei som en del av det primære underskuddet for inneværende regnskapsår 2022 -23.

I mellomtiden har Pakistan bedt IMF om en dispensasjon på 500 milliarder Rs på grunn av flomutgifter for å beregne budsjettunderskuddet, spesielt det primære underskuddet for inneværende regnskapsår 2022-23.

Annonse

“IMF har så langt beregnet at det primære underskuddsmålet på 0,2 prosent av BNP vil bli brutt med en massiv margin med et enormt tall på over Rs 1 billion,” sa kilder i rapporten.

IMF vurderte videre at koalisjonsregjeringen ikke fikk tilbake drivstoffprisjusteringen på 65 milliarder Rs for inneværende regnskapsår. Regjeringen delte ut konsesjonell elektrisitet og gass til de eksportorienterte sektorene, noe som resulterte i et økt behov på 110 milliarder Rs.

Pakistan står overfor den verste økonomiske krisen ettersom reservene har sunket til et kritisk nivå på USD 3,7 milliarder og trenger akutt støtte for å unngå mislighold. IMF er det eneste forumet som kan redde landet. Men mange lurer på fremtiden til landet uten noen langsiktig planlegging i sikte for å takle lignende økonomiske situasjoner.

Annonse

Pakistan sikret en redningsaksjon på 6 milliarder USD i IMF i 2019. Den ble påfyllt med ytterligere 1,1 milliarder USD i 2022 for å hjelpe landet etter de enestående flommene. Men IMF suspenderte utbetalingene i november på grunn av Pakistans manglende evne til å gjøre mer fremskritt med finansiell konsolidering midt i politisk uro i landet.

I mellomtiden sa avisen Dawn i sin lederartikkel på lørdag at mens den er avgjørende for å søke umiddelbar IMF-finansiering for å styrke sine reserver, bør regjeringen ikke bare fokusere på kortsiktig lettelse.

“Den nåværende lånepakken er satt til å avsluttes 30. juni, og hvis det& #8217;er ingen ny ulempe, vil vi få opptil 3 milliarder USD i finansiering fra utlåner. Dette kan ivareta våre umiddelbare behov for betalingsbalanse, men vil ikke være tilstrekkelig til å takle en lignende betalingskrise neste regnskapsår og utover.

Det er derfor tilrådelig at regjeringen søker å øke størrelsen på IMF-finansieringen og programmet, og forlenge varigheten, heter det i lederartikkelen.