BNP-smällen: Minus 0,5 bara i december

0
37

Publicerad 30 januari 2023 kl 09.31

Ekonomi. Sveriges BNP minskade med 0,5 procent i december, säsongrensat och jämfört med föregående månad, visar SCB:s preliminära sammanställning.

Gilla artikeln på Facebook

SCB:s BNP-indikator ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad..

BNP var i december 1,8 procent lägre än motsvarande månad föregående år. För fjärde kvartalet som helhet var BNP–minskningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år 0,6 procent. Både december och kvartalet som helhet hade samma antal arbetsdagar som motsvarande perioder föregående år.

Indikatorns sammanställning av årets sista kvartal pekar mot en utveckling i BNP för helåret 2022 på 2,4 procent i jämförelse med föregående år.

– BNP fortsatte ner i december och gav tillsammans med föregående månader en svag avslutning på det gångna året. Utvecklingen för 2022 som helhet landade något över den historiska genomsnittliga tillväxten de senaste decennierna, vilket till största del kan förklaras av låg ekonomisk aktivitet första halvan i jämförelseperioden 2021 snarare än av att BNP tydligt ökat under det senaste året, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.