Antalet gäddor minskar snabbt i Östersjön

0
63

Publicerad 29 januari 2023 kl 15.42

Inrikes. Gäddbeståndet i Östersjön har sedan flera år varit på nedgång. Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet skapat sig en fördjupad bild av hur allvarlig situationen är, rapporterar Ekot. Den allt större förekomsten av skräpfågeln skarv är en av förklaringarna, enligt studien.

Gilla artikeln på Facebook

Bakom studien står bland annat forskaren Jens Olsson. Enligt honom har minskningen över tid varit stor i områden längs Östersjökusten.

– Resultaten från vår studie visar tydligt på en negativ utveckling av bestånden från framförallt de centrala och södra delarna av Östersjön. Men det finns lokala variationer med positiva trender i Estland och Finland, säger Olsson.

Gäddan är Östersjökustens största rovfisk, och den är viktig både för den ekologiska balansen i ekosystemet och för fisket.

Gäddan bidrar till att minska förekomsten av småfiskar som spigg, vilket i sin tur ger friskare bottnar.

När gäddan försvinner ökar risken för massförekomst av spigg och trådalger, vilket leder till att kustens undervattensskogar försvinner.

Tidigare forskning har visat att gäddan påverkas negativt av flera olika faktorer. Ett för högt fisketryck, förlust av viktiga livsmiljöer och ökande attacker från både säl, skarv och spigg bidrar alla till minskande bestånd.

– Gäddan förekommer i lokala bestånd som är mer eller mindre isolerade från varandra. Orsakerna bakom nedgångarna kan därför variera mycket mellan olika kustområden, vilket gör det svårt att få en helhetsbild, säger Örjan Östman, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.