Regeringens nya åtgärder mot kriminella

0
56

Publicerad 26 januari 2023 kl 18.52

Inrikes. Under en pressträff på torsdagen presenterade regeringen fyra nyheter för att bekämpa kriminaliteten.Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet med Sverigedemokraterna.

Gilla artikeln på Facebook

De fyra nyheter som presenterades var följande:

1. Ny sekretessregel för att bekämpa brott
Det ska införas en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att myndigheter ska dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa och förebygga brott. För att säkerställa att informationen kan utbytas effektivt ska utredningen också lämna förslag om hur informationsutbyte kan ske elektroniskt. Regeringen kommer därför idag besluta om tilläggsdirektiv till utredningen Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter (Ju 2022:03), med samma tid för redovisning som tidigare, 31 oktober 2023.

2. Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Regeringen beslutade i dag om en proposition med förslag på hårdare straff för våldsamma gänguppgörelser, liksom straffskärpningar för flera brott som är vanliga i den kriminella miljön, till exempel grovt olaga hot, rån, och narkotikaförsäljning. I propositionen finns också förslag på att presumtionen om häktning vid misstanke om brott sänks från minimistraff 2 år till minimistraff 1,5 år, vilket träffar bland annat grov misshandel och rån. Det innebär att fler kommer häktas. Regeringen föreslår också en ny straffbestämmelse om involverandet av unga i brottslig verksamhet.

3. Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
Regeringen beslutade också i dag om en lagrådsremiss som bland annat innehåller förslag om att domstol i fler fall ska pröva om ett barn under 15 år begått brott. Det ska även bli möjligt för brottsoffer att få juridiskt stöd när den misstänkte är under 15 år. Regeringen föreslår också att fler brott där barn under 15 år är misstänkta ska utredas av polis.

4. Utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel
Utredningen om preventiva tvångsmedel kommer att få tilläggsdirektiv som innebär att de ska lämna förslag på utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i bland annat kriminella nätverk. Det handlar om att brottsbekämpande myndigheterna ska ha möjligheter att hämta in uppgifter om meddelanden i realtid, inte bara i efterhand.