DO: Urinprov för ADHD-flicka var diskriminering

0
65

Publicerad 27 januari 2023 kl 07.11

Inrikes. När en 14-årig flicka med ADHD behövde ett läkarintyg för körkortstillstånd ordinerade läkaren ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomsten av narkotika. Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att läkarens ordinering utgjorfr diskriminering som har samband med flickans funktionsnedsättning.

Gilla artikeln på Facebook

Den 14-åriga flickan behövde ett läkarintyg för att få körkortstillstånd för moped och besökte tillsammans med sin mamma den mottagning i Storstockholmsområdet där flickan behandlades för sin ADHD.

Mamman uppgav i sin anmälan till DO att hennes dotter var tvungen att lämna ett övervakat urinprov för att kontrollera förekomsten av narkotika för att få det aktuella läkarintyget. Flickan behövde lämna provet under uppsikt av en sjuksköterska som kontrollerade genom ett fönster att inget fusk skedde. Situationen upplevdes kränkande av flickan som blev ledsen och kände sig misstänkliggjord.

Transportstyrelsens föreskrifter, som reglerar det aktuella läkarintyget, uppställer enligt DO inga krav på att läkarens bedömning ska grundas på ett övervakat urinprov. I stället måste en bedömning göras i det enskilda fallet om sådan provtagning är nödvändig. Det har inte funnits någon misstanke om missbruk, riskbeteende eller kriminalitet hos flickan. Hennes ADHD ska ha varit välbehandlad och kontrollerad.

DO:s bedömning är att flickan har ordinerats ett övervakat urinprov med anledning av hennes ADHD-diagnos utan att läkaren har gjort någon individuell bedömning om det var nödvändigt i hennes fall.

Myndigheten begär nu att mottagningen ska erkänna diskrimineringen och betala 50.000 kronor i diskrimineringsersättning till flickan. I annat fall kommer DO att väcka talan mot mottagningen.