WHO uppmanar till åtgärder för att förhindra dödsfall på grund av kontaminerade siraper

0
12

Med minst 300 dödsfall i tre länder kopplade till kontaminerade receptfria siraper för barn, har Världshälsoorganisationen (WHO) bett tillsynsmyndigheter i alla medlemsländer att ta bort kontaminerade siraper från cirkulationen, öka marknadsövervakningen och förhindra användning av undermåliga och förfalskade läkemedel.

I ett uttalande på måndagen bad WHO också tillverkarna att endast köpa ingredienser av farmaceutisk kvalitet och testa dem.

Läs också |Hostsirapsdödsfall: Indiens läkemedel regulatorn måste sluta behandla folkhälsokriser som PR-problem

Den sade att sådana fall hade rapporterats från sju länder, där de flesta offren var barn under fem år.

“Eftersom detta inte är isolerade incidenter, uppmanar WHO olika nyckelintressenter som är engagerade i medicinsk försörjning. kedja för att vidta omedelbara och samordnade åtgärder”, sade WHO i sitt uttalande.

Subscriber Only StoriesView All

UPSC-nyckel – 25 januari 2023: Vet om Egypten, Indien och alliansfria rörelser…

Att använda djurnamn för att misshandla varandra är en stereotyp som vi skulle kunna göra med…

I Odishas regnmatade Malkangiri hjälper ett vattensystem bönder att odla en seco …

Delhi Confidential: En speciell hirsdisk på Delhi L-G’s At Home…Använd nyårskampanjkod SD25

Den mellanstatliga organisationen hade tidigare sagt till The Indian Express att “inga direkta kopplingar mellan dessa tre incidenter /varningar har upprättats. Utredningarna pågår dock. Vi vill därför inte spekulera i anledningarna.”

WHO väckte den första av de tre medicinska varningarna i oktober för fyra siraper tillverkade av Indien-baserade Maiden Pharmaceuticals kopplade till dödsfall i Gambia. Den andra varningen väcktes i november för åtta siraper tillverkade av fyra företag kopplade till dödsfall i Indonesien. Den tredje varningen väcktes i januari för två siraper, tillverkade igen av ett indiskt företag Marion Biotech, kopplat till dödsfall i Uzbekistan.

Alla siraper var antingen misstänkta eller bekräftade innehålla två föroreningar – etylenglykol och dietylenglykol – giftiga för människor och kan orsaka buksmärtor, kräkningar, diarré, oförmåga att kissa, huvudvärk och förändrat mentalt tillstånd. Ännu viktigare, det kan leda till akut njurskada som kan vara dödlig hos barn.

Annons

WHO har bett tillsynsmyndigheter och regeringar att upptäcka och ta bort de produkter för vilka de medicinska varningarna har väckts, se till att alla medicinska produkter är godkända för försäljning av behörig myndighet och erhålls från licensierade leverantörer, öka riskbaserade inspektioner av tillverkningsanläggningar, öka marknaden övervakning och se till att undermåliga och förfalskade läkemedel inte säljs eller används.

Efter att incidenterna uppdagades genomförde Indiens apex läkemedelsregulator inspektioner av tillverkningsanläggningar för både Maiden Pharma och Marion Biotech och stängde dem om att hitta överträdelser av god tillverkningssed. Läkemedelstillsynsmyndigheten har sedan dess börjat utföra riskbaserad inspektion av andra tillverkningsanläggningar över hela Indien.

Den mellanstatliga organisationen bad tillverkarna att endast köpa ingredienser av “läkemedelskvalitet” från kvalificerade leverantörer, testa dem innan de används , säkerställa produktkvalitet genom intyg om analyser baserade på lämpliga testresultat, och “föra korrekta, fullständiga och korrekta register.”

Annons

Experter tror att de två föroreningarna kan ta sig in i siraper på grund av användningen av lösningsmedel av icke-farmaceutisk kvalitet som propylenglykol eller glycerin i vilka aktiva ingredienser löses för att göra sirap.

© The Indian Express (P) Ltd