Regeringen storsatsar mot antisemitism

0
36

Publicerad 25 januari 2023 kl 18.56

Inrikes. Regeringen avser att besluta att Förintelsemyndigheten Forum för levande historia får ytterligare skattemedel för “sitt pågående uppdrag med kunskapshöjande insatser mot antisemitism”.

Gilla artikeln på Facebook

Myndigheten kommer enligt regeringen bland annat att få bättre möjligheter att nå ut till fler, framför allt till lärare, rektorer och andra aktörer som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga.

Företrädare för det judiska civilsamhället och andra organisationer har lyft fram att “kunskapen om antisemitism och om dess olika uttryck i historien och i dag behöver öka, inte minst inom skolan”, enligt regeringen.

– Antisemitism har ingen plats i vårt samhälle. Nu stärker regeringen arbetet mot antisemitismen genom ytterligare stöd till kunskapshöjande åtgärder, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) i ett pressutskick.

– Lärare ger uttryck för att de saknar kunskapen att hantera den antisemitism som skolans barn och unga utsätts för. Regeringen vill därför med sitt stöd öka denna kunskap, ge lärarna de verktyg som krävs och få stopp på antisemitismen i skolans korridorer, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Regeringens beslut kommer att innebära att Forum för levande historias arbete med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism förstärks genom att Förintelsemyndigheten får 900.000 kronor för arbetet 2023. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2025.

Forum för levande historia ska samverka med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, föra dialog med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och inhämta kunskap och erfarenheter från övriga berörda myndigheter och aktörer.