Gammalt pensionssystem implementerat i Chhattisgarh

0
15

Chhattisgarh-regeringen genomförde genom ett meddelande fredag ​​(20 januari) det gamla pensionssystemet i stället för det nya avgiftsfinansierade pensionssystemet (NPS) för alla anställda som utsågs den 1 november 2004 eller senare, i delstatsregeringens pensionsgrundande inrättning.

I enlighet med meddelandet ges en möjlighet att stanna kvar i NPS till statliga anställda som utsetts från 1.11.2004 till 31.3.2022 eller att utnyttja gammal pensionsplan. Efter att ha utövat något av de två alternativen ska beslutet från den statsanställda anses vara slutgiltigt och oåterkalleligt.

Missa inte |Varför har RBI varnat stater för gamla pensionssystem?

De anställda ska fylla i en blankett som ges i anmälan till kanslichefen. De anställda som väljer det gamla pensionssystemet kommer att vara medlemmar i CGPF (Chhattisgarh Provident Fund) från 1 april 2022 och ska styras av allmänna regler för försörjningsfonder. Anställda bidrag som sätts in på NPS-kontot från 1.11.2004 till 31.3.2022 och utdelning som tjänats in på detta ska betalas till den statligt anställde enligt NPS-reglerna.

Alla statligt anställda som utses den 1.4.2022 och senare kommer att vara obligatoriskt vara medlemmar i det gamla pensionssystemet.

Berättelser endast för prenumeranterVisa alla

Delhi Confidential: No Run Of Millet Fare

UPSC-nyckel – 24 januari 2023 : Lär dig om Netaji Subhas Chandra Bose, Trans …

Tysklands motvilja mot stridsvagnar härrör från dess historia och dess politik

Upendra Singh Kushwaha och Nitish Kumar: Ett långt kärlek-hatförhållande Använd nyårskampanjkod SD25

I meddelandet står det vidare: “På grund av att beloppet som satts in på NPS-kontot från PFRDA, på delstatsregeringens konto, i fall av pensionering eller död för regeringstjänstemännens alternativ för det gamla pensionssystemet, inte har tagits emot, kommer statstjänstemannen att måste sätta in beloppet av statligt bidrag som sätts in på sitt NPS-konto och beloppet för utdelning som tjänats in på dagen för uttag, i den statliga fonden. Det belopp som insatts enligt ovan kommer att förvaras i en separat fond under det allmänna kontot för betalning av framtida pensionsförpliktelser och varje år kommer ett belopp motsvarande 4 % av föregående års pensionsförpliktelse att placeras i pensionsstiftelsen.”< /p>

“I sådana fall där pensionsförmåner har erhållits vid pensionering/dödsfall enligt reglerna i NPS, måste förfarandet som nämnts följas… om pensionens berättigande enligt pensionsregler som gäller för statstjänstemän… ” står det i meddelandet.

© The Indian Express (P) Ltd