Föräldrar till psykiskt sjuka är ofta själva psykfall

0
47

Publicerad 22 januari 2023 kl 15.31

Inrikes. Personer som har “vuxit upp med utsatthet” från psykiskt sjuka föräldrar löper högre risk att drabbas av psykiatriska tillstånd i vuxen ålder, enligt en studie från Folkhälsomyndigheten.. Risken var högst bland de som hade två psykiskt sjuka föräldrar, men det är ändå oklart om myndigheten överhuvudtaget erkänner att biologi och ärftlighet kan ha ett finger med i spelet.

Gilla artikeln på Facebook

Studien har gjorts i samarbete med Uppsala universitet och Karolinska Institutet och bygger på registerdata för de knappt 500.000 personer som föddes i Sverige mellan 1969 och 1973.

Resultaten, som inte har något att göra med de tvillingstudier som Fria Tider skriver om i en annan artikel idag, visar bland annat att risken att drabbas av psykiatriska tillstånd var högst för de personer vars föräldrar hade vårdats för psykiatriska tillstånd, följt av kvinnor som förlorat en förälder genom suicid och män som upplevt beroendeproblematik hos en förälder.

Att ha vuxit upp med flera av de totalt sju indikatorerna på utsatthet som ingick i studien innebar också en kraftigt förhöjd risk för framtida psykiatriska tillstånd.

Låg socioekonomisk status, både under uppväxten och som vuxen, visade sig öka risken för psykiatriska tillstånd senare i livet.

Ju högre utbildning en person hade vid 30 års ålder, desto lägre risk för psykiatriska tillstånd senare i livet.

–̶ Detta understryker hur viktigt det är att uppmärksamma personer med erfarenhet av utsatthet i barndomen, så att de får den hjälp och stöd de behöver, säger Emma Björkenstam, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett uttalande.