Nya lagändringen oroar svenska FN-visselblåsaren

0
35

FN-medarbetaren Anders Kompass avslöjade sexuella övergrepp mot barn inom ramen för en FN-insats genom att agera visselblåsare och slå larm i medier. Nu säger han till Aftonbladet han ser med stor oro på den grundlagsändring som väntas klubbas igenom under onsdag, som kan göra motsvarande larm olagliga och belagda med fängelsestraff. – Jag blir orolig nu när jag läser om hur detta, inte minst massmedias oro, och tystnaden från politiskt håll, säger Kompass. Han anser bland annat att det är oklart hur lagen ska tolkas och vad den egentligen innebär eftersom det inte har förekommit någon egentlig debatt. I lagen finns en skrivning som innebär att handlingar som anses vara ”försvarliga” trots allt inte ska vara straffbara. Men den ger Anders Kompass inte mycket för, eftersom det innebär att visselblåsare ändå riskerar att anmälas och utredas grundligt innan det kan slås fast att deras agerande var att betrakta som ”försvarligt”.