Debattörer: El från havsvind blir inte konkurrenskraftig

0
46

Vindkraft till havs kommer inte att bli konkurrenskraftig, skriver tre klimatdebattörer på DN Debatt. ”Vi bedömer att den avgående regeringens beslutsunderlag baserades på glädjekalkyler”, skriver forskarna Jan Blomgren, Magnus Henrekson och Christian Sandström i texten. Bland annat menar de att livslängden på vindkraftverken snarare blir 15 år än 30, som S-regeringen sagt. Dessutom tillkommer kostsamma anslutningsledningar för att leda in elen till stamnätet, enligt debattörerna. Slutsatsen de landar i är att kärnkraft skulle balansera elnätet samt hålla minst dubbelt så länge. Jan Blomgren, fd professor i tillämpad kärnfysik, egen företagare inom rådgivning och utbildning på kärnkraftsområdet Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Institutet för näringslivsforskning Christian Sandström, biträdande professor i företagsekonomi, Jönköping international business school och vid forskningsinstitutet Ratio