Rysslands vetorätt satte stopp för FN-resolution

0
56

Precis som väntat stoppade Ryssland den resolution i FN:s säkerhetsråd som syftade till att fördöma de så kallade folkomröstningarna i de fyra ukrainska regioner som Ryssland nu har annekterat. Det rapporterar flera medier. Ryssland använde sig av sin vetorätt samtidigt som tio länder röstade för. Kina, Indien, Brasilien och Gabon avstod från att rösta. Det som Ryssland har kallat för folkomröstningar har av omvärlden fördömts som icke-legitima skenval och USA-ambassadören Linda Thomas-Greenfield yttrade sig i sådana ordalag även inför rådet. Utfallet av omröstningarna hade redan bestämts i Moskva och ”alla vet det”, sa hon.