Hårt skogsbruk gör skogar till utsläppskällor

0
58

Skogen spelar en viktig roll för att ta upp koldioxid från atmosfären och begränsa klimatpåverkan. Men ökad avverkning och sämre tillväxt har gjort att svenska skogens nettolagring av koldioxid minskat från 30 miljoner till 25 miljoner ton, skriver DN. Enligt Naturvårdsverket kan detta göra att Sverige får svårt att nå EU:s klimatmål för markanvändningssektorn. I Estland har utvecklingen gått ännu längre. Där har skogen brukats så hårt att den nu släpper ut mer koldioxid än den binder. Finland är på väg i samma riktning. Göran Englund, professor emeritus vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, varnar för att samma sak på sikt kan ske i Sverige. – Det snabbaste sättet att bryta en sån utveckling är att minska avverkningarna, säger han.