Forskare om utsläppen: Sannolikt liten miljöskada

0
61

Sverige har flaggat för att gasläckorna från Nord Stream 1 och 2 kan få negativa effekter på havsmiljön och klimatet. Men enligt flera Östersjöforskare som SVT Nyheter har pratat med kommer skadan troligtvis inte vara särskilt stor. – De kollegor jag pratar med är ense om att utsläppet kan leda till försurning i Östersjön, men att man kommer att klara förändringen då den äger rum under en så kort period, säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Enligt uppgifter som företaget Nord Stream lämnat till danska energistyrelsen innehåller gasledningarna cirka 778 miljoner kubikmeter metangas, vilket motsvarar Sveriges totala årliga klimatutsläpp. Forskaren Volker Brücherts säger att ytterligare utsläpp förvisso aldrig är bra men att mängden är förhållandevis liten globalt.