Home Svenska Veteran: Detaljhandeln är redan i en lågkonjunktur

Veteran: Detaljhandeln är redan i en lågkonjunktur

0

Anders Dahlvig, före detta vd på Ikea och långvarig styrelseledamot i H&M, ser en utmanande period för detaljhandeln. Till DI säger han att branschen befinner sig i en ”extrem situation” där lågkonjunkturen redan har slagit till. – Som i alla lågkonjunkturer kommer det leda till kostnadsreduceringar, minskade investeringar och ökad arbetslöshet i vår sektor. Dahlvig menar att hushållens minskade köpkraft tillsammans med ökade kostnader för hyra, energi och ”snart även” personal påverkar detaljhandeln negativt.