Lista: Chalmers anseende i topp – Södertörn i botten

0
50

Chalmers och Kungliga tekniska högskolan är de lärosäten som har högst anseende i landet. Det visar Kantar Publics årliga anseendeindex. Samtidigt har anseendet minskat för samtliga lärosäten i landet utom ett – Umeå Universitet som ökar med fyra indexpunkter från förra året. Enligt Kantar är de faktorer som påverkar lärosätenas anseende bland annat hur framgångsrikt lärosätet är, hur hög klass det håller internationellt och hur bra jobbmöjligheter dess utbildningar ger efter studier. I botten på listan hamnar Malmö universitet, Mälardalens universitet och Södertörns högskola. Undersökningen baseras på 13 292 intervjuer.
1. Chalmers tekniska högskola – 86 poäng. 2. Kungliga tekniska högskolan – 84 poäng. 3. Lunds universitet – 83 poäng. 4. Uppsala universitet – 82 poäng. 5. Lunds tekniska högskola – 77 poäng. 6. Sveriges lantbruksuniversitet – 73 poäng. 7. Handelshögskolan i Stockholm – 73 poäng. 8. Umeå universitet – 71 poäng. 9. Linköpings universitet – 71 poäng. 10. Luleå tekniska universitet – 70 poäng. 11. Göteborgs universitet – 66 poäng. 12. Försvarshögskolan – 66 poäng. 13. Stockholms universitet – 59 poäng. 14. Karolinska institutet – 58 poäng. 15. Linnéuniversitetet – 55 poäng. 16. Karlstads universitet – 52 poäng. 17. Örebro universitet – 51 poäng. 18. Högskolan i Jönköping – 48 poäng. 29. Mittuniversitetet – 44 poäng. 20. Malmö universitet – 41 poäng. 21. Mälardalens universitet – 39 poäng. 22. Södertörns högskola – 26 poäng. Källa: Kantar Sifo