Frälsningsarmén: Skenande priser leder till ny utsatthet

0
51

De skenande matpriserna leder till att personer som tidigare levde på gränsen till fattigdom nu inte har råd att köpa mat. Det skriver Frälsningsarméns Bo Jeppsson på SvD Debatt. Han hoppas att regeringen som snart tillträder är redo att samarbeta med civilsamhället för att bekämpa den nya utsattheten. Han vill dels att regeringen ska ta fram en långsiktig handelsplan för att bekämpa fattigdomen men han vill också se kortsiktiga åtgärder. ”Redan nu bör regeringen ta initiativ för att höja riksnormen för försörjningsstöd och se över nivåerna i olika ersättningssystem. Det är inte rimligt att de mest utsatta i samhället ska dra det tyngsta lasset när priserna skenar”, skriver han. Bo Jeppsson, Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland