”Fallet Macchiarini får inte strypa forskningen”

0
64

Den skärpning av lagen om etikprövning som infördes efter skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini riskerar att strypa den svenska forskningen, skriver fyra professorer på DN Debatt. En domstol har konstaterat att fallet var ett haveri för sjukvården snarare än forskningen, skriver debattörerna – ändå åtalsanmäls forskare trots att de agerar enligt forskningsetiska normer, och vissa tvingas spendera hundratusentals kronor på advokatarvoden. ”En översyn kan lägga grunden för att lagen om etikprövning rör sig från en juridifierad byråkrati […] mot tillitsbaserad styrning baserat på ett självreglerande och ansvarstagande forskarsamhälle.” Mats Alvesson, professor och organisations­forskare, Lunds universitet Per Eriksson, professor emeritus, före detta rektor vid Lunds universitet Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri, Umeå universitet Karl Wennberg, professor och organisations­forskare, Handelshögskolan i Stockholm