”Framtidens städer måste anpassas för fler bilar”

0
53

Åtta av tio svenskar vill ha tillgång till egen bil, skriver två företrädare för Kungliga Automobilklubben på DN Debatt, med hänvisning till en undersökning de beställt av opinionsinstitutet Skop. I framtiden bör svenska städer anpassas för fler bilar – men politiken går åt motsatt håll, trots att bilar blir allt säkrare och släpper ut allt mindre, skriver de. ”I stat och kommun planeras det tvärtemot svenska folkets vilja när det gäller bilen. Det verkar som att de ansvariga har skygglappar för att framtidens bil kommer att vara tyst, utsläppsfri och säker.” Enligt klubbens undersökning uppger 72 procent av svenskarna att de är helt eller ganska beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Anders Ericson, generalsekreterare, Kungliga Automobilklubben (KAK) Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s expertråd