Vanuatus ambitiösa plan: 100 procent förnybar energi

0
47

Stillahavsnationen Vanuatu åtar sig i sina nya ambitiösa klimatpolitiska åtgärder att nå hundra procent förnybara energikällor till 2030, skriver The Guardian. Landet, med sina knappt 300 000 invånare, är ett av de som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringar och naturkatastrofer. Beslutet kommer efter att världens länder i fjol uppmanades att före slutet av 2022 se över och stärka sina nationella klimatåtaganden med koppling till Parisavtalet. Vanuatu är ett av tolv länder som hittills följt uppmaningen.