Hot och våld på särskolor – har mest sjukfrånvaro

0
81

Personal som arbetar på särskolor är den yrkesgrupp som har mest sjukfrånvaro på grund av arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld, rapporterar SVT. Malin Sanz, lärare på Myrängsskolans grundsärskola i Täby, är inte överraskad över statistiken. Hon säger att våld förekommer ofta på särskolorna. – En del som går i särskolan är utåtagerande och en del saknar tal. Det kan därför bli en frustration att inte kunna säga om det exempelvis hänt något eller om man känner sig orolig, och då kan det bli att de i stället biter, sparkar eller delar ut slag, säger Malin Sanz.