Säpo vill ha lagändring – vill använda sig av AI

0
63

Säpo har skickat en förfrågan till justitiedepartementet om att få ökade befogenheter att hantera personuppgifter, rapporterar SvD. Enligt myndigheten är informationsmängderna på nätet för stora för att hanteras manuellt – därför vill de utveckla en sorteringstjänst som tar hjälp av artificiell intelligens. ”AI-system kan exempelvis göra en initial ytlig granskning av datamängder och flagga upp information som sannolikt är relevant för specifika fall.” Att Säpo skulle få utökade möjligheter att samla in uppgifter om icke brottsmisstänkta ”innebär inte per automatik ett ökat intrång i den personliga integriteten” då det görs av AI-tjänsten och inte de anställda, enligt myndigheten.