Utanför offentliga bländningar höll Indien den första omgången av samtal med Nato och gick med på att fortsätta dialogen

0
130

Premiärminister Narendra Modi och utrikesminister S Jaishankar under mötet. (Skärmbild, fil)

Bort från offentlig bländning höll New Delhi sin första politiska dialog med North Atlantic Treaty Organisation (NATO) i Brysselden 12 december 2019. Nato är en politisk och militär allians mellan 28 europeiska länder och två länder i Nordamerika (USA och Kanada). Med deltagande av högre tjänstemän, inklusive från utrikesministeriet och försvarsministeriet, har man lärt sig att tanken var att säkerställa att dialogen i första hand var av politisk karaktär och att undvika att göra några åtaganden om militärt eller annat bilateralt samarbete.

Därför har den indiska delegationen i huvudsak försökt utvärdera samarbetet i regionala och globala frågor av ömsesidigt intresse, har The Indian Express fått veta.

Förklarat |Vad är betydelsen av Indiens samtal med Nato?

Indiens samtal med Nato har betydelse med tanke på att den nordatlantiska alliansen har engagerat både Kina och Pakistan i bilateral dialog. Det fanns en uppfattning här att med tanke på Pekings och Islamabads roll i New Delhis strategiska imperativ, skulle en kontakt med Nato lägga en nyckeldimension till Indiens växande engagemang med USA och Europa.

Fram till december 2019 hade Nato haft nio samtalsomgångar med Peking, och den kinesiska ambassadören i Bryssel och Natos biträdande generalsekreterare var i kontakt med varandra varje kvartal. NATO hade också varit i politisk dialog och militärt samarbete med Pakistan, efter att ha öppnat selektiv utbildning för pakistanska officerare, och dess militära delegation besökte Pakistan i november 2019 för militära personalsamtal. Premium

Vad är gränspost 918 som ger skugga till både Indien och Pakistan?

Premium

Ravi Shankar Prasad: '(Nitish) är ingenting för sig själv… Han kan vara ärlig men…Premium

Förklarat: Baloch-separatism och tvångsanslutningen av Khanate av…

Premium

Förklarat: Vad är betydelsen av Indiens samtal med NATO? Prenumerera nu för att få 62 % RABATT

Den första omgången av dialog slutfördes den 12 december 2019 av den indiska beskickningen i Bryssel efter att den mottagit ett utkast till agenda för mötet från NATO.

Läs även |NATO expansion & Ryssland

Efter mottagandet av förslaget till dagordning sammankallades ett interministeriellt möte med representanter från utrikes- och försvarsministerierna och sekretariatet för nationella säkerhetsrådet.

Regeringen, sade källor, var av uppfattningen att ett engagerande av Nato i en politisk dialog skulle ge New Delhi en möjlighet att åstadkomma en balans i Natos uppfattning om situationen i regioner och frågor av intresse för Indien.

Annons förklaras< h2 class="o-story-paper-quite__headline">Eye on China

I SIN första samtalsomgång med Nato insåg New Delhi att det inte delade en gemensam grund med grupperingen om Ryssland och talibanerna. Med Natos åsikter om Kina också blandade, med tanke på dess medlemmars olika åsikter, syftar Indiens Quad-medlemskap till att motverka Peking.

Annars skulle alliansens engagemang med Kina och Pakistan separat lämna den med skeva perspektiv på regionala och globala säkerhetsfrågor av intresse för Indien, sa de.

Åsikt |Inga vinnare i kriget mellan Ryssland och Ukraina, men en möjlighet för Indien

Å sin sida har Nato-delegationen under ledning av Bettina Cadenbach, biträdande generalsekreterare för politiska frågor och säkerhetspolitik, lärt sig ha uttryckt en angelägenhet om att fortsätta engagemanget med Indien på en ömsesidigt överenskommen agenda. Enligt Natos uppfattning var Indien, med tanke på dess geostrategiska position och unika perspektiv på olika frågor, relevant för internationell säkerhet och kan vara en viktig partner för att informera alliansen om Indiens egen region och utanför, sa källorna.

< p>Det är känt att de två sidorna också diskuterade en möjlig andra omgång i New Delhi 2020, som försenades på grund av den globala Covid-19-pandemin. När det gäller Indien ansågs det att New Delhi kan komma att överväga förslag från NATO, om några, om bilateralt samarbete inom områden av intresse för Indien, baserat på de framsteg som uppnåtts under de inledande omgångarna, sa källor.

Annons. Måste läsas |Förklarat: Vilka är Bukarest Nio, länder på Natos östra flank?

I New Delhis bedömning fanns det en konvergens i både Indiens och Natos perspektiv på Kina, terrorism och Afghanistan, inklusive Pakistans roll i Afghanistan, sade källorna.

Den första dialogen, är det lärt, avslöjade tre kritiska frågor där Indien endast förväntade sig begränsad gemensam grund med Nato: i) ur Natos perspektiv var det inte Kina, utan Ryssland vars aggressiva agerande fortsatte att vara det största hotet mot den euroatlantiska säkerhet, och att Nato hade haft svårigheter att sammankalla möten i Nato-Ryssland-rådet på grund av rysk vägran att sätta frågor som Ukraina och medeldistansfördraget om kärnkraftsstyrkor på dagordningen, ii) Med tanke på skillnaderna mellan Nato-länderna, dess syn på Kina sågs som blandat; medan man övervägde Kinas uppgång, var slutsatsen att Kina presenterade både en utmaning och en möjlighet, och iii) i Afghanistan såg NATO talibanerna som en politisk enhet, vilket inte var i linje med Indiens hållning. Detta var nästan två år innan talibanerna tillkännagav en interimsregering i Afghanistan i september 2021.

Men den indiska sidan kände sjösäkerhet som ett huvudsakligt samtalsområde i framtiden, med tanke på en betydande gemensam grund med Nato , sa källorna.