Home Svenska Här är de anklagelser som Trump kan få fängelsestraff för

Här är de anklagelser som Trump kan få fängelsestraff för

0

Samtidigt som Donald Trump överväger att kandidera till presidentvalet i USA 2024 är han iblandad i en mängd rättsliga utredningar. Dessa tycks bara bli fler och allvarligare. Senast i raden är uppgifterna om att vissa av de Vita huset-dokument som han olovligen ska tagit till sitt hem i Mar-a-Lago rör kärnvapenfrågor. Omni listar några av de mest brännande anklagelserna mot Trump – som kan leda till fängelsestraff. Några dagar innan stormningen av Kapitolium fick den republikanske statssekreteraren i Georgia, Brad Raffensperger, ett oväntat samtal från Trump. ”Jag vill bara hitta 11 780 röster”, sa Trump till Raffensperger, som är den högst ansvarige för Georgias valmyndighet. Det var det exakta antalet röster som Trump hade behövt för att vinna i vågmästardelstaten. En brottsutredning pågår för att försöka utröna om samtalet – som spelades in – utgör olovligt försök till påverkan av valutgången. En fällande dom kan leda till böter eller fängelsestraff. Enligt flera rättsexperter är detta den farligaste och mest akuta processen för Trump, bland annat på grund av att den drivs på delstatsnivå och inte federal nivå där det kan bli mer invecklat och utdraget. Vid den razzia som genomfördes i Trumps hem i Mar-a-Lago 8 augusti uppges FBI ha letat efter försvunna dokument från Trumps presidentperiod. Källor uppger för The Washington Post att man bland annat sökte efter handlingar rörande kärnvapen. Razzian tycks vara nästa led i en process där amerikanska arkivmyndigheten National Archives and Records Administration (NARA) tidigare i år fick igenom att Trump återlämnade 15 lådor med material som han tog med sig från Vita huset. Vissa av dokumenten i lådorna var säkerhetsklassade. Om det framkommer att Trump olagligen avlägsnat och behållit säkerhetsklassade dokument utan särskilda tillstånd kan han få upp till fem års fängelse. Det skulle i så fall ske med hjälp av en lag som Trump själv drev igenom. Under striden om presidentposten 2018 försökte Trump få motkandidaten Hillary Clinton inför rätta för att ha använt en privat mejlserver till att hantera bland annat säkerhetsklassad information. FBI valde att inte åtala Clinton men när Trump blev president ändrade han lagen. Om uppgifterna att dokumenten som nu hittats rör kärnvapen kommer det att ytterligare försvåra Trumps läge. Andra typer av material skulle han nämligen kunna hävda att han i egenskap av president strukit säkerhetsklassningen på, men det går inte att göra gällande dokument om kärnvapen. En särskild kommitté av medlemmar från representanthuset utreder Trumps roll vid stormningen av Kapitolium 6 januari 2021. I samband med både stormningen och utredningen finns en rad brott som Trump skulle kunna åtalas för. Ett av de mest centrala bevisen är hur Trump uppmuntrade sina anhängare vid ett tal strax innan stormningen. Han ska bland annat ha sagt att ”om ni inte slåss som galningar kommer ni inte längre ha något land”. Ytterligare ett tungt bakslag för Trump kom i juni när Cassidy Hutchinson, som varit assistent åt hans stabschef Mark Meadows vittnade inför kommittén. Hon uppgav då bland annat att hon hört Trump beordra att metalldetektorerna skulle tas bort från området där han skulle tala. ”Jag bryr mig för helvete inte om ifall de har vapen. De är inte här för att skada mig. Ta bort de jävla maskinerna. Släpp in mitt folk. De kan marschera till Kapitolium efter det ”, ska Trump ha sagt. Ett brott som justitiedepartementet skulle kunna väcka åtal för är uppvigling, men då måste en jury övertygas om att det var Trumps avsikt att få folkmassan att bruka våld. Något annat som skulle kunna bli aktuellt är att åtala honom för att ha försökt pressa ett vittne i samband med kommitténs förhör. Trump ringde nämligen upp en icke namngiven person innan den hade hörts av kommittén. Parallellt med utredningen om stormningen av Kapitolium pågår en utredning om att Trumps medarbetare kan ha försökt ersätta elektorer i sju delstater för att ta hem presidentvalet 2020. Enligt amerikanska medier skickades alternativa vallistor med elektorsröster på Trump från sju delstater till kongressen eventuellt i syfte att fördröja kongressens besked att Joe Biden hade vunnit presidentvalet 2020. Om åklagare kan bevisa att Trump visste om att listorna inte stämde och att han och hans medarbetare tänkte överlämna dem till regeringsorgan kan han fällas för att ha konspirerat mot USA. Även om Trump är under många utredningar så menar experter att det här är den anklagelse som kan bli lättast att bevisa, skriver Bloomberg. Bland annat finns det mejlkonversationer, som The New York Times har skrivit om, som skulle kunna vara komprometterande för Trump. Justitiedepartementet har bekräftat att man utreder de falska elektorsrösterna. Det pågår också en utredning i delstaten Georgia. Vill du läsa mer?