Av offentlig gjenskinn holdt India første runde med samtaler med NATO, og ble enige om å holde dialogen i gang

0
43

Statsminister Narendra Modi og utenriksminister S Jaishankar under møtet. (Skjermbilde, fil)

Vek fra offentlig gjenskinn holdt New Delhi sin første politiske dialog med North Atlantic Treaty Organization (NATO) i Brusselden 12. desember 2019. NATO er en politisk og militær allianse av 28 europeiske land og to land i Nord-Amerika (USA og Canada). Deltatt av høytstående tjenestemenn, inkludert fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, erfares det at tanken var å sikre at dialogen først og fremst var politisk karakter og å unngå å forplikte seg til militært eller annet bilateralt samarbeid.

Derfor forsøkte den indiske delegasjonen i hovedsak å vurdere samarbeid om regionale og globale spørsmål av felles interesse, har The Indian Express fått vite.

Forklart |Hva er betydningen av Indias samtaler med NATO?

Indias samtaler med NATO har betydning gitt at den nordatlantiske alliansen har engasjert både Kina og Pakistan i bilateral dialog. Det var et syn her at gitt Beijings og Islamabads rolle i New Delhis strategiske imperativer, ville det å nå ut til NATO gi en nøkkeldimensjon til Indias økende engasjement med USA og Europa.

Fram til desember 2019 hadde NATO holdt ni runder med samtaler med Beijing, og den kinesiske ambassadøren i Brussel og NATOs visegeneralsekretær var i dialog med hverandre hvert kvartal. NATO hadde også vært i politisk dialog og militært samarbeid med Pakistan, etter å ha åpnet selektiv opplæring for pakistanske offiserer, og dens militærdelegasjon som besøkte Pakistan i november 2019 for militære stabssamtaler, er det lært.

Subscriber Only StoriesView All Premium

Hva er grensepost 918 som gir skygge til både India og Pakistan?

Premium

Ravi Shankar Prasad: '(Nitish) er ingenting alene… Han kan være ærlig men…Premium

Forklart: Baloch-separatisme og tvangstilslutningen til Khanatet av…

Premium

Forklart: Hva er betydningen av Indias samtaler med NATO? Abonner nå for å få 62 % rabatt

Den første runden med dialog ble avsluttet 12. desember 2019 av den indiske misjonen i Brussel etter at den mottok et utkast til agenda for møtet fra NATO.

Les også |NATO-utvidelse & Russland

Etter mottak av utkastet til dagsorden ble det innkalt til et interministerielt møte med representanter fra utenriks- og forsvarsdepartementene og sekretariatet for det nasjonale sikkerhetsrådet.

Regjeringen, sa kilder, var av den oppfatning at å engasjere NATO i en politisk dialog ville gi New Delhi en mulighet til å få til en balanse i NATOs oppfatninger om situasjonen i regioner og saker av bekymring for India.

Annonse forklart< h2 class="o-story-paper-quite__headline">Eye on China

I SIN første runde av samtaler med NATO, innså New Delhi at de ikke delte et felles grunnlag med grupperingen om Russland og Taliban. Med NATOs syn på Kina også blandet, gitt medlemmenes divergerende syn, er Indias Quad-medlemskap rettet mot å motvirke Beijing.

Ellers ville alliansens engasjement med Kina og Pakistan hver for seg gi den skjeve perspektiver på regionale og globale sikkerhetsspørsmål som angår India, sa de.

Opinion |Ingen vinnere i krigen mellom Russland og Ukraina, men en mulighet for India

På sin side er NATO-delegasjonen ledet av Bettina Cadenbach, assisterende generalsekretær for politiske anliggender og sikkerhetspolitikk, lært å ha uttrykt ivrig etter å fortsette engasjementet med India på en gjensidig avtalt agenda. Etter NATOs syn var India, gitt sin geo-strategiske posisjon og unike perspektiver på ulike spørsmål, relevant for internasjonal sikkerhet og kan være en viktig partner i å informere alliansen om Indias egen region og utover, sa kildene.

< p>Det er kjent at de to sidene også diskuterte en mulig andre runde i New Delhi i 2020, som ble forsinket på grunn av den globale Covid-19-pandemien. Når det gjelder India, ble det følt at New Delhi kan vurdere forslag som kommer fra NATO, om noen, om bilateralt samarbeid i områder av interesse for India, basert på fremgangen som er oppnådd i de innledende rundene, sa kilder.

Annonse. Må leses |Forklart: Hvem er Bucuresti Ni, land på NATOs østflanke?

I New Delhis vurdering var det en konvergens i perspektivene til både India og NATO på Kina, terrorisme og Afghanistan, inkludert Pakistans rolle i Afghanistan, sa kildene.

Den første dialogen, er det lært, avslørte tre kritiske spørsmål som India forventet bare begrenset felles grunnlag med NATO: i) fra NATOs perspektiv var det ikke Kina, men Russland hvis aggressive handlinger fortsatte å være den største trusselen mot Euro-Atlantic. sikkerhet, og at NATO hadde hatt vanskeligheter med å innkalle til møter i NATO-Russland-rådet på grunn av russisk avslag på å sette saker som Ukraina og traktat om mellomdistanse atomstyrker på dagsordenen, ii) Gitt uenigheten mellom NATO-landene, dens syn på Kina ble sett på som blandet; mens den overveide Kinas fremvekst, var konklusjonen at Kina ga både en utfordring og en mulighet, og iii) i Afghanistan så NATO på Taliban som en politisk enhet, noe som ikke var i tråd med Indias holdning. Dette var nesten to år før Taliban kunngjorde en midlertidig regjering i Afghanistan i september 2021.

Men den indiske siden følte maritim sikkerhet som et hovedsamtaleområde i fremtiden, gitt et betydelig felles grunnlag med NATO , sa kildene.