Amnesty: Har misslyckats med att få ut budskapet

0
44

Amnesty misslyckades med att nå ut med sitt budskap i det brett kritiserade pressmeddelandet om den ukrainska militärens äventyrande av civilas säkerhet, skriver Amnesty Sveriges generalsekreterare Anna Johansson på DN Debatt. Organisationen har konsekvent fördömt Rysslands aggression och krigsbrott – men arbetet utgår från folkrätten, och både aggressor och försvarare har en skyldighet att i möjligaste mån skydda civila, skriver hon. ”När vi varit i Ukraina för att utreda ryska övergrepp har vi stött på indikationer om missförhållanden från ukrainsk sida, vilka vi sedan följt upp och verifierat. I ett sådant läge är det vår plikt att även publicera dessa.” Amnesty kommer nu att utvärdera publiceringen och göra mer ingående riskanalyser framöver, enligt Johansson. Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Sverige