Haryana-forsamlingen: Kongressen tar opp “korrupsjon” i Faridabad samfunnsorgan, ordkrig mellom Bhukkal og Chautala

0
48

Påstått korrupsjon i veibyggingsanbud ved Faridabad Municipal Corporation rystet sesjonen i Haryana lovgivende forsamling. (Representativt filbilde)

Påstått korrupsjon i veibyggingsanbud ved Faridabad Municipal Corporation rystet Haryanas lovgivende forsamling tirsdag da opposisjonskongressen krevde at delstatsregjeringen må fremskynde etterforskningen av saken og straffe de skyldige. Spørsmålet ble tatt opp under spørretimen den andre dagen av den pågående monsunsesjonen.

Som svar på spørsmålene som ble reist av opposisjonsmedlemmer, sa sjefsminister Manohar Lal Khattar at “instruksjoner skal gis til årvåkenhetsavdelingen for å fullføre den pågående undersøkelsen så tidlig som mulig.” Khattar forsikret også huset om at “strenge tiltak skal iverksettes mot offiserene/ansatte som vil bli funnet skyldige i etterforskningen”.

Khattar informerte huset om detaljene som er samlet inn så langt, “Det er nevnt i regel 8 i de kommunale reglene, 1976, at bare 10 prosent forbedring kan gjøres i byggearbeidet. Men i mange tilfeller har det vært en økning på over 10 prosent. Dette er fordi den definerte tolkningen av regel 8 ikke er korrekt. Instrukser vil bli gitt til avdelingen for å korrigere denne tolkningen. Hvis det er mer enn 10 prosent forbedring, bør det gjøres et nytt anbud. Det ble bestemt med samarbeid fra lokalbefolkningen at den aktuelle veien skulle være laget av RNC og ikke av koltar. Derfor var det en forskjell i hastigheten på kulltjære og RNC.

Men hvis det er noen form for korrupsjon i det, vil tiltak iverksettes etter undersøkelser.

Subscriber Only StoriesView Alle

Premium

Delhi Confidential: Shashi Tharoor mottar Legion of Honour, Frankrike og amp ;#8…

Premium

Ashok Gehlot hevdet økning i drap etter voldtekt, data viser noe annet

Premium

Ansiktsteknologi bak arrestasjoner av opptøyer i Delhi: 'Samtale bedt om å matche positur'

Premium

Utfor offentlig gjenskinn holdt India første runde med samtaler med NATO, gikk med på å…Abonner nå for å få 66 % rabatt

I tillegg til Khattars svar, sa minister for lokale lokale organer, dr. Kamal Gupta: “Når det gjelder avdelingene som har levert relaterte dokumenter som kreves av etterforskningsbyrået, ble disse gjort tilgjengelig for undersøkelsesoffiseren 7. september 2020. Saken ble diskutert under møtet i komiteen for lokale organer og Panchayati Raj-institusjoner, og komiteen ble informert av kommisjonæren, kommunalt selskap, Faridabad om at det ble utført en årvåkenhetsundersøkelse i saken. Den daværende kommissæren, MC, Faridabad, hadde godkjent emnet og spesifikasjonene for arbeidet. Vigilance-byrået undersøker saken og tiltak skal iverksettes basert på årvåkenhetsbyråets rapport.

Ordkrig mellom Geeta Bhukkal og Dushyant Chautala

Kongressens MLA Geeta Bhukkal og viseminister Dushyant Chautala hadde en opphetet meningsutveksling da sistnevnte svarte på spørsmålet om den dårlige tilstanden til veiene i Jhajjar som ble tatt opp av Bhukkal mandag. Da Chautala la fram vurderingsrapporten sammen med video og fotografiske bevis av veiene i Jhajjar, gjentok Bhukkal at hun står ved bildene hun hadde vist i huset.

Samtidig tok Bhukkal opp spørsmålet om Jhajjar-omkjøringsveien som ennå ikke var laget av delstatsregjeringen. Som svar til henne ba Chautala henne om å gjøre landet tilgjengelig for bygging av omkjøringsveien. Opposisjonsleder Bhupinder Singh Hooda grep inn og påpekte at det var delstatsregjeringens plikt å erverve landet og sette i gang bygging av omkjøringsveien. Hooda la også til at det ikke var MLA som måtte gi land til delstatsregjeringen, men regjeringen må bruke bestemmelsene i landervervsloven, erverve landet, betale kompensasjon til bønder/grunneiere og sørge for at det opprettes infrastruktur for fordel for folket.

CET for 28 000 gruppe C & D-innlegg i november

Annonse

Common Eligibility Test (CET) for rekruttering av rundt 28 000 Group-C- og Group-D-stillinger i Haryana vil bli gjennomført 5., 6. og 7. november 2022. Sjefsminister Manohar Lal Khattar kom med denne kunngjøringen mens han svarte på saken som ble reist. av Independent MLA Balraj Kundu under Zero Hour. “Det er besluttet å gjennomføre CET-eksamen gjennom National Testing Agency, og datoen for dette er fastsatt til 5., 6. og 7. november,” sa Khattar.

Forbud mot overbelastning av kjøretøy

Opposisjons-MLA Renu Bala reiste spørsmålet om overbelastede kjøretøyer som kjører på statens veier og er en av hovedårsakene til dødsulykker på veiene. Transportminister Mool Chand Sharma sendte inn svaret sitt i salen, og sa at “statsregjeringen er forpliktet til å forby overlastede kjøretøyer i staten. I løpet av inneværende regnskapsår (fra 1. april 2022 til 31. juli 2022) har totalt 15.751 overlastede kjøretøy blitt straffet og en bot på 66.48.36.100 Rs er inndrevet. Bortsett fra dette er 460 førerkort kansellert og 152 tillatelser er kansellert» som forsikrer huset om at det skal settes i gang spesielle kontrollkjøringer for å dempe overbelastningen i nyttekjøretøyer.

Arbeid i boligkolonier

Dr. Kamal Gupta ga huset beskjed om at kommunene bør sende forslag innen tre måneder som vil bli fullført i løpet av de neste tre månedene. Som svar på et spørsmål under spørretimen informerte Gupta huset om at “layoutplaner for rundt 2.176 kolonier er mottatt fra by- og landsplanavdelingen, som også har blitt videresendt til de berørte kommunene for å ta ytterligere nødvendige tiltak i henhold til loven og normene . Handling for å varsle koloniene under ‘Haryana Management of Municipal Areas Lacking Civil Amenities and Infrastructure (Special Provisions) Act 2016’ etter mottak av vedtak fra vedkommende kommunale organ og dersom kolonien oppfyller kriteriene fastsatt for varsling er gjort. Så langt er det passert 212 kolonier i 11 kommuner. Kommuner verifiserer også layoutplanen for slike kolonier i henhold til normene.

Annonse

Nylig har fire kommuner levert sine rapporter om 22 kolonier til avdelingen”.

&#8220 ;Haryana forvaltning av kommunale områder som mangler sivile fasiliteter og infrastruktur (spesielle bestemmelser), 2016, er endret 10. september 2021. I henhold til endringen er vilkåret om å ha byggearbeid på de første 50 prosent og 75 prosent av tomtene i den nye kolonien er fjernet. Videre er alle koloniene delt inn i kategorimessige grupper, som inkluderer kolonier med et bebygd areal på inntil 25 prosent, mellom 25 og 50 prosent, mellom 50 og 75 prosent og kolonier med mer enn 75 prosent. prosent bebygd område,» la Gupta til.

Forklart av The Indian Express Ikke bare les nyhetene. Forstå det. Les våre daglige forklaringer Les nå