Flygskam? Så tycker partierna att staten ska ta ansvar för klimatet

0
53

Dyra plastpåsar, konsumtionsångest och flygskam för sommarens semestrar – en stor del av klimatansvaret har kommit att landa på konsumenternas axlar de senaste åren. Vad tycker politikerna? Liberalerna understryker individens beslut vid köksbordet medan Miljöpartiet menar att staten är ”helt avgörande” för klimatet. Omni har frågat partierna hur de ser på statens ansvar i klimat- och miljöfrågorna. ”Klimatomställningen är inte ditt egna ansvar, det är vårt gemensamma”, skriver Socialdemokraterna i sitt svar till Omni. Partiet vill att politiken och företagen ska ta ansvar och gå före för att se till att det fungerar för vanligt folk att vara med i klimatomställningen. Socialdemokraterna skriver att de ska göra satsningar som verkligen gör skillnad för omställningen i industrin och i transportsektorn. Plastpåseskatt och flygskatt är ”ineffektiv symbolpolitik som saknar miljönytta men skapar stora kostnader”, skriver Moderaterna i sitt svar till Omni. Moderaterna vill att staten ska se till att förutsättningarna för omställningen finns på plats, till exempel när det kommer till tillgången till fossilfri el. ”Det måste också vara lätt att göra rätt, till exempel ska de som vill välja en elbil kunna ladda den i hela landet.” Plastpåseskatt och flygskam är inte två exempel på bra sätt att individualisera klimatansvar, skriver Sverigedemokraterna till Omni. ”Symbolpolitik och skapandet av skam/ångest kan aldrig vara av godo”, skriver partiet som vill se att staten bör ägna sig åt planerbar kraftförsörjning i form av fossilfri kärnkraft och lägga fokus på elektrifiering av transportsektorn. Staten bör också göra en översyn av miljölagarna och tillståndsprocessen. ”Det är bra att människor gör vad de kan i vardagen för klimatet, men det går inte att som enskild person bygga ny järnväg eller renovera ett miljonprogramsområde”, skriver Vänsterpartiet. V vill se en ekonomisk politik som prioriterar klimatet, elektrifierar den tunga industrin, bygger ut vindkraften och elnätet. ”För att få bort de riktigt stora utsläppen måste politiken ta ansvar.” Centerpartiet tycker att staten ska sluta subventionera fossila bränslen och i stället uppmuntra till innovation inom energi och minusutsläpp. Omställningen kommer att kräva stora investeringar och det är viktigt att de riktas mot det som är hållbart och som kan bidra till att vi efterlever klimatmålen. ”Den offentliga upphandlingen är också en enorm konsumentmakt som måste utnyttjas bättre.” Kristdemokraterna har inte svarat på frågan i Omnis enkät. ”Klimatomställningen genomförs genom miljoner och åter miljoner beslut vid köksbord och i styrelserum”, skriver Liberalerna i sitt svar. Enligt partiet har individen ett ansvar men politiken måste peka ut riktningen och skapa förutsättningar för människors beslut. Klimatomställningen måste genomsyra all politik, tycker Miljöpartiet och staten har en ”helt avgörande roll” för att Sverige ska klara de nationella miljömålen och internationella åtaganden, som Parisavtalet. Statliga företag och myndigheter ska vara ”verkliga föregångare och lärande exempel för resten av samhället”. Partiet vill också att klimateffekterna ska tas med i myndigheternas utredningar till regeringen och att höga miljömässiga och sociala krav ska ställas i offentlig upphandling. Vill du läsa mer?