”Jag vill bli ihågkommen för att jag aldrig vek mig”

0
45

Annie Lööf drömmer om ett Sverige som behandlar klimatkrisen som en kris – och vill skärpa såväl Sveriges som EU:s klimatmål. Men alla viktiga samhällsfrågor bygger på samarbete, inte splittring. Hon hoppas bli ihågkommen för att hon alltid stod upp för tolerans, och aldrig vek sig för populism. I Omnis valsatsning ”Mitt Sverige 2030” får alla partiledare presentera sin vision och sina drömmar om det svenska samhället. Här ger C-ledaren Annie Lööf sin syn på framtiden utifrån fem meningar som Omni har påbörjat. …ger flickor och pojkar samma möjligheter, oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller var man bor. Nu hanteras klimatkrisen faktiskt som en kris och Sverige är därför världsledande i den gröna omställningen. Här producerar vi biobränslen och grön utsläppsfri el. Företag och entreprenörer skapar jobb och driver integrationen och tekniken framåt. Mäns våld mot kvinnor tas på allvar, förebyggs och stoppas. Äntligen har bönderna och de gröna näringarna rätt villkor att driva ett konkurrenskraftigt lantbruk. I mataffären finns det svensk, närodlad mat i hyllorna och elräkningen är billigare. I hela landet finns en trygg vård och en likvärdig skola, där personalen också har en bra arbetsmiljö. Försvaret och rättsstaten är stark och har rätt resurser att stå upp för vår liberala demokrati. …samarbete, ledarskap och handlingskraft. Det är bara två mandatperioder till 2030. För att klara klimatkrisen, öka jämställdheten och tryggheten, säkerställa böndernas villkor och ta Sverige in i Nato krävs en mittenpolitik som arbetar för Sveriges bästa. Vi behöver komma överens långsiktigt för att klara vårt energi- och elbehov, för att stärka försvarsförmågan, stärka jämställdheten, bekämpa brottsligheten och skapa en stark offentlig ekonomi. Det kräver att vi samarbetar konstruktivt – för att skapa långsiktighet. Gång på gång måste vi fortsätta försvara den liberala demokratin genom att hissa mångfaldens flagga, inte hala den. Så bygger vi ett samhälle som rakryggat står upp för tolerans och öppenhet, i dag och i framtiden. …klimatet. Det är vår tids ödesfråga och en kris vi inte kan blunda för. Därför måste vi göra det enklare för människor att ställa om, och vi måste på allvar få med industrin och företagen i klimatarbetet. Ställa om våra transporter, stärka den cirkulära ekonomin och skapa mer grön el. Med grön el och mer förnybara bränslen minskar vi vårt beroende av olja och gas. Centerpartiet kommer alltid att kämpa för miljön och klimatet. Vi måste snarast se till att klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040. Att fossila subventioner fasas ut och att investeringar i grön teknik ökar så att vi kan bryta fossilberoendet. Vi måste också påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp som tar bort utsläppen i atmosfären och göra stora insatser för att återställa och utveckla den biologiska mångfalden. …vi är det parti som gång på gång söker samarbete, i stället för splittring. Ska vi få på plats långsiktiga gröna, liberala reformer som behövs för att ta ett starkare och tryggare Sverige in i framtiden – då måste vi samarbeta och inte skapa konflikter för att måla upp på valaffischer. Centerpartiet står för samarbete, ledarskap och handlingskraft. För att få något gjort! Mer av det behövs – för Sveriges bästa. …ta ansvar för Sveriges bästa, när andra i stället hellre ville bråka. Med Centerpartiet vid rodret lyckades vi få igenom tunga liberala reformer i en tid av ökad polarisering och hot mot vår demokrati. Vi lyckades vända utvecklingen och öka jämställdheten, klimatutsläppen minskade och böndernas villkor blev bättre. Jag stod alltid upp för tolerans och människors lika värde, och vek mig aldrig för främlingsfientlighet eller populism.

Annie Lööf
Centerpartiets partiledare